Ing. arch. Štefan Moravčík
vydáva tlačoviny SKA a SAS
INFORMÁCIE SKA
FÓRUM ARCHITEKTÚRY SAS
ROČENKA SKA
DOKUMENTY SKA

kontakt:
Ing.Zuzana Moravčíková, Helena Papová
tel: 0905 607 822
fax: 048 / 418 10 95
e-mail: archinfo@archinfo.sk