FILTER:    overené SKA  |  všetky  |  domáce  |  zahraničné
ZOBRAZENIE:    stručné  |  detailné
Výsledky súťaží
 
PHAROS - Business Port, BRATISLAVA
Vyhlasovateľ: Development 4, s.r.o.
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

CINTORÍN S KREMATÓRIOM V PRIEVIDZI
Vyhlasovateľ: MESTO PRIEVIDZA
Typ súťaže: Architektonická

CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV
Vyhlasovateľ: Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Typ súťaže: Urbanistická

Námestie S.H.Vajanského v Martine
Vyhlasovateľ: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S:H: Vajanského 1. 036 01 Martin
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

BYTOVÝ DOM PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE V BRATISLAVE
Vyhlasovateľ:
URBICOM, a.s. Bratislava
Typ súťaže:
Architektonická
Predmet riešenia:
Predmetom súťaže je architektonické riešenie výškového bytového domu pri Štrkoveckom jazere v mestskej časti Ružinov v Bratislave.
Výsledky:
>>> Galéria súťažných návrhov <<<

Priebeh zasadnutia:
1. Členovia súťažnej poroty jednotlivo zhodnotili všetkých 21 návrhov, z ktorých následne hlasovaním vybrali 11 návrhov do druhého kola. Do druhého kola postúpili všetky súťažné návrhy, ktoré obdržali minimálne jeden hlas. Do druhého kola postúpili nasledujúce návrhy: 3 (1 hlas), 5 (3 hlasy), 6 (2 hlasy), 7 (5hlasov), 9 (5 hlasov), 10 (3 hlasy), 12 (5 hlasov), 15 (4 hlasy), 17 (1 hlas), 18 (1 hlas), 19 (4 hlasy).
2. K 11 návrhom, ktoré postúpili do druhého kola sa členovia komisie postupne vyjadrovali a následne prebehlo hlasovanie, kde bolo vybraných 6 návrhov, ktoré v druhom kole hlasovania obdŕžali nadpolovičnú väčšinu hlasov, t.j. minimálne tri. Do tretieho kola postúpilo 6 návrhov: 5 (3 hlasy), 7 (5 hlasov), 9 (5 hlasov), 12 (4 hlasy), 15(4 hlasy), a 19(4 hlasy).
3. Hodnotenie návrhov tretieho kola:
Návrh číslo 5: neocenený
Návrh číslo 7: 1. miesto (200.000,-Sk)
Návrh číslo 9: odmenený (25.000,-Sk)
Návrh číslo 12: 3. miesto (60.000,-Sk)
Návrh číslo 15: 2. miesto (100.000,-Sk)
Návrh číslo 19: odmenený (25.000,-Sk)
4.
Po otvorení obálok s menami autorov ocenených návrhov sme zistili že autormi sú:

1. cena – návrh č. 7
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, GRIDO SK, s.r.o.,
Spoluautori: Ing. arch. Borislav Benedek, Ing. arch. Daniel Bartoš
Spolupráca: Ing. arch. Kateřina Müllerová

2. cena – návrh č. 15
Ing. arch. Dušan Fischer, Bratislava
Ing. arch. Richard Koseček, Bratislava
Ing. arch. Ján Jacko, Dolný Kubín
Ing. arch. Zoran Samoľ, Šaľa
Ing. Monika Jankechová, Senica
Mojmír Vychodil, Bratislava

Spolupráca:
Bc. Ján Maruškin, Bc. Michal Bryndza, Peter Slančík

3. cena – návrh č. 12
cakov-makara, s.r.o., Bratislava
Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Emil Makara a kolektív architektov ateliéru cakov- makara

1. odmena – návrh č. 9
Ing. arch. M. Žitňanský, PhD, Bratislava
Ing. arch. V. Šimkovič, PhD., Bratislava
Ing. arch P. Gonda, Sliač
Bc. V. Buc, Spišská Nová Ves
Bc. J. Kamenský, Vidina
Bc. Š. Kačáni, Bratislava

2. odmena – návrh č. 19
Ing. arch. Ľubica Koreňová, Žilina
Ing. arch. Miriam Lišková, Žilina
Ing. arch. Michal Sulo, Barcelona
Spolupráca:
Ing. arch. Boris Chmel, Ing. arch. Anna Mäkká
dátum zverejnenia informácie: 20. marca 2007

PARK ZA SLADOVŇOU
Vyhlasovateľ: ÚHA mesta Košice
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Nové centrum ŠTRBSKÉ PLESO
Vyhlasovateľ: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Typ súťaže: Architektonická

Riešenie predstaničného priestoru v Piešťanoch
Vyhlasovateľ: Mesto Piešťany
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla
Vyhlasovateľ: Ministerstvo Obrany SR v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
Typ súťaže: Architektonická

Spracovanie návrhu riešenia Obchodnej uličky v Starom Smokovci
Vyhlasovateľ: Tatranské lanové dráhy, a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická