FILTER:    overené SKA  |  všetky  |  domáce  |  zahraničné
ZOBRAZENIE:    stručné  |  detailné
Výsledky súťaží
 
PHAROS - Business Port, BRATISLAVA
Vyhlasovateľ: Development 4, s.r.o.
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

CINTORÍN S KREMATÓRIOM V PRIEVIDZI
Vyhlasovateľ: MESTO PRIEVIDZA
Typ súťaže: Architektonická

CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV
Vyhlasovateľ: Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Typ súťaže: Urbanistická

Námestie S.H.Vajanského v Martine
Vyhlasovateľ: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S:H: Vajanského 1. 036 01 Martin
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

BYTOVÝ DOM PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE V BRATISLAVE
Vyhlasovateľ: URBICOM, a.s. Bratislava
Typ súťaže: Architektonická

PARK ZA SLADOVŇOU
Vyhlasovateľ: ÚHA mesta Košice
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Nové centrum ŠTRBSKÉ PLESO
Vyhlasovateľ: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Typ súťaže: Architektonická

Riešenie predstaničného priestoru v Piešťanoch
Vyhlasovateľ: Mesto Piešťany
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla
Vyhlasovateľ:
Ministerstvo Obrany SR v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
Typ súťaže:
Architektonická
Predmet riešenia:
Predmetom súťaže je návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia a výtvarného stvárnenia Memoriálu obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla AN-24 v obci Hejce (Maďarská republika), (ďalej iba Memoriál) s osobitným zameraním na požiadavky vyhlasovateľa, pre potreby jeho následnej realizácie. Súťažný návrh musí rešpektovať skutočnosti miestneho koloritu.
Výsledky:
Konečné výsledky:

1. cena - návrh č. 28 100.000,- Sk
Autori: Akad. soch. Ladislav SABO
Ing. arch. Vavrinec PERLECZKÝ
Ing. Ladislav Molnár

2.cena znížená – návrh č. 19 40.000,- Sk
Autor: Akad. soch. František FINTA

3.cena znížená – návrh č. 32 30.000,- Sk
Autor. Ing. Michal BURÁK
Ing. arch. Dušan BURÁK, CSc.
Mgr. Art. Peter VALACH
Ing. Marek BAKALÁR

1. odmena – návrh č. 29 20.000,- Sk
Autor: Ing. arch. Ján JAKUBČÍK
Akad. soch. Ján LEŠKO

2. odmena – návrh č. 2 10,000,- Sk
Autor: Ing. František Guldan


Porota, v zmysle bodu 12.2 Súťažných podmienok prehodnotila rozdelenie cien podľa bodu 12.1 Súťažných podmienok a navrhla nové rozdelenie, tak aby finančné odmeny zodpovedali bodovému ohodnoteniu hlasovania.

Porota sa uzniesla na udelení:
1 ceny, vo výške 100.000,- Sk
2.ceny zníženej, vo výške 40.000,- Sk
3.ceny zníženej, vo výške 30.000,- Sk
1.odmeny, vo výške 20.000,- S
2.odmeny, vo výške 10.000,- Sk

Spracovanie návrhu riešenia Obchodnej uličky v Starom Smokovci
Vyhlasovateľ: Tatranské lanové dráhy, a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická