Titulný obrázok

OBSAH - ...

EDITORIAL - Keď sa povie putovanie po pamiatkach, väčšina ľudí si najskôr predstaví hrady, zámky, historické mestá a podobné tradičné turistické ciele. Putovať sa však dá napríklad aj po výrobných a technických pamiatkach a areáloch, ktorých dejiny sú prozaickejšie a na prvý dojem sú možno menej malebné, ale majú svoje historické aj architektonické hodnoty a špecifickú estetiku. „Industriálnej“ téme sme s v Projekte venovali už niekoľkokrát, žiaľ podstata problému na Slovensku ostáva stále rovnaká – je ignorovaný. Netreba sa dať zmýliť tým, že industriálu fandia a ochraňujú ho architekti, žiaľ, je to stále len niekoľko osvietených združení a ateliérov (Cvernovka, Design Factory, BKPŠ a ich vodárenská veža, Konsepti.. ...

Nové využitie bývalých priemyselných budov - Priemyselná revolúcia a s ňou spojený hospodársky rozvoj, ktorý nastal v Európe v 19. storočí, priniesol dovtedy nebývalý rast a premenu sídel a zmeny v obraze krajiny. Stavali sa budovy či celé komplexy tovární a k nim prislúchajúce obytné kolónie, niekedy vytvárajúce nové mestské časti. Postupne sa menili nároky spoločnosti, niektoré z pôvodne prosperujúcich podnikov skončili svoju činnosť a ich budovy ostali opustené, iné reagovali na technický pokrok a pôvodné objekty už nevyhovovali novým požiadavkám. V oboch prípadoch sú výsledkom prázdne areály – na jednej strane rozsiahle plochy a objekty niekdajšieho ťažkého priemyslu na okrajoch miest či mimo nich, na strane druhej pozostatky priemyslu ľahkého v centrálnejších polohách. Logicky teda vyvstala otázka: Čo s nimi ďalej ...

Kanalizačná čistiareň Praha - Bubeneč - V pražskej časti Bubeneč, neďaleko rozsiahlej kráľovskej obory Stromovka, stojí na Papírenskej ulici zachovalá stavba starej kanalizačnej čistiarne. Spolu s okolitým areálom bola vybudovaná v rokoch 1900 – 1906 podľa návrhu anglického inžiniera W. H. Lindlaya ako súčasť vtedy novej pražskej kanalizačnej sústavy. Celý areál bol v roku 1991 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Dnes je tento po architektonickej aj technickej stránke zaujímavý objekt sídlom Ekotechnického múzea ...

Pivovar Světovar Plzeň - Autori: Jaroslav Zima, Tomáš Prouza
Spolupráca: Linda Audyová, Milan Bulva, Jab Bürgermeister, Lukáš Kutílek, Petr Jehlík, Eva Macková, Lukáš Pinkava, Jan Príkryl, Šárka Sojková,

Košice budú v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. V tejto súvislosti sme v Projekte č. 2/2010 publikovali významnú architektonickú súťaž Kasárne Kulturpark Košice, v ktorej zvíťazil ateliér zerozero, a vo Fóre architektúry projekt konverzie výmenníkových staníc na košických sídliskách. V roku 2015 bude Európskym hlavným mestom kultúry Plzeň, ktorá tesne vyhrala v súboji s Ostravou. Zatiaľ čo v Košiciach hlavnou „kultúrnou fabrikou“ budú bývalé kasárne, v Plzni to bude bývalý pivovar Světovar. Na nasledujúcich stranách prezentujeme víťazný návrh z ideovej architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v máji tohto roka a 6 ...

12. Bienále architektúry Benátky - 29. 8. – 21. 11. 2010

Riaditeľka a kurátorka výstavy: Kazuyo Sejima

Nie je vhodnejšie miesto na svete pre stretnutie architektov s architektúrou... To tvrdí aj tohoročná kurátorka výstavy a nositeľka Pritzkerovej Ceny, Japonka Kazuyo Sejima. Jej slogan „People meet in Architecture“ vyzýva k návratu architektúry k ľuďom ...

Revitalizovaná Bellušova lístkovnica - Začiatkom októbra 2010 bol v priestoroch FA STU dokončený projekt revitalizácie - metamorfózy drevenej nábytkovej zostavy, tzv. lístkovnice, ktorá bola od počiatku fungovania Pavilónu teoretických ústavov súčasťou miestneho mobiliára Technickej knižnice (pozn.red.: o zámere sme písali v Projekte č. 5/2008).
Projekt (autori: doc ...

CONTENTS - ...


>> archív časopisu <<

Hľadaj tento text: