Virtuálna galéria

  Medzinárodná porota Ceny Dušana Jurkoviča 2008
Dušan Jurkovič Prize 2008 International Jury

Jiří Suchomel
Česká republika
preseda poroty

Tomasz Studniarek
Poľsko

Albert Wimmer
Rakúsko

Peter Sticzay-Gromski
Slovensko

Bohumil Kováč
Slovensko

Pavel Suchánek
Slovensko

Jozef Istenes
Slovensko

>>> Záverečný protokol <<<zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Laureát / Laureate
Bytový dom Triangolo
Nitra

Ivan Matušík
Sebastian Nagy

Adresa: Spojovacia ul., Nitra
Charakter stavby: Novostavba
Investor Stavomex, s.r.o, Nitra
Statik: Ing. Milan Vaňuš.
Plocha pozemku: 1000 m2
Obstavaný priestor: 5645 m3
Zastavaná plocha: 525 m2
Počet parkovacích státí: 18
Počet bytov:15
Foto: Ivan Karlík, Bobo Boška

Bytový dom TRIANGOLO vznikol ako dialóg medzi prírodnými danosťami, mestom a stavebnou lokalitou. Nitrianska pahorkatina, Zobor a meander rieky Nitra predstavovali základné inšpiratívne dominanty. Trojuholníková parcela a vlnovková strecha spolu s dispozičnou a materiálovou koncepciou nakoniec sformovali architektúru do jej výslednej podoby. Z typologického hľadiska ide z časti o trojtrakt, ktorého chodby osvetľuje po celej výške denným svetlom koncový vertikálny svetlík. V architektonickom vyjadrení dominuje monomateriálnosť, dve fasády rovnakého vzhľadu a zaoblená časť strechy s kupolami. Dispozičný i konštrukčný princíp sa odvíja od nosných železobetónových jadier, ktoré umožnili vytvorenie bytov v rôznych veľkostných kategóriách. Osobitú koncepciu avizuje i domový znak umiestnený pri vstupe do domu.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Nominácia / Nomination
Polyfunkčný dom Moskovská – Strážnická ul., Bratislava
Zoran Michalčák
Martin Paško

Investor: KATIM, s.r.o., Bratislava
Prjoekt: M STUDIO
Spolupráca: Roman Bányai, Marian Šafránek
Realizačný projekt: 05/2005
Realizácia: 03/2006 – 03/2008
Plocha pozemku: 909 m2
Zastavaná plocha: 888 m2
Obstavaný priestor: 20703 m3
Foto: Paťo Safko

Investori pôvodne plánovali postaviť na parcele hotel kombinovaný s administratívnymi priestormi. Vypísali súťaž, do ktorej vyzvali tri architektonické kancelárie. Vzhľadom k realitnej situácii však svoj zámer prehodnotili v prospech bývania. Projekt, ktorý zvíťazil v súťaži, sa následne prerábal podľa nového zadania: polyfunkčný dom s prevládajúcou obytnou funkciou a nadštandardným vybavením. Hmotovo-priestorové stvárnenie nárožného objektu rešpektuje daností prostredia. Objemom, výškou, tektonikou a členením fasády nadväzuje na susediace domy. Strešnú rovinu nahrádzajú dve ustúpené podlažia s terasami. Objekt pôsobí zo strany ulíc kompaktne, z dvorovej strany je hmotovo rôznorodejší, rozčlenený dvomi dvormi, ktoré zlepšujú svetelné podmienky bytov, orientovaných do vnútrobloku.
Architektonický koncept polyfunkčného objektu vychádza z jednoduchosti formy a architektonického výrazu. Zásadná je komunikácia s prostredím, s ulicou. Parter má za cieľ pôsobiť priateľsky, pozývať okoloidúcich dovnútra. Nárožie je decentne akcentované a odľahčené nad sebou radenými zapustenými loggiami. Zo strany Moskovskej i Strážnickej ulice pôsobí objekt svojou strohou eleganciou a zdržanlivosťou. Nesnaží sa kontrastovať s prostredím. Svetelno-technické podmienky si vyžiadali v pôdorysnej dispozícii domu hľadať možnosti presvetlenia bytov formou átrií či dvorov. Byty sa tak zároveň majú kontakt s pôvodnou zeleňou vnútrobloku. Objekt zo strany ulíc má okrem ustúpeného parteru, tvoriaceho „arkádové podlubie“, funkčne a prevádzkovo zapájajúce dom do života ulice, štyri plnohodnotné a dve ustúpené nadzemné podlažia s 26 bytmi. Vstup do obytnej časti je z Moskovskej ulice, vjazd do podzemných garáží zo Strážnickej ulice. Obchodné priestory sú prístupné z oboch ulíc Do obytnej časti sa vchádza z Moskovskej ulice cez pasáž medzi dvoma obchodnými priestormi. Tu sa nachádzajú vertikálne komunikácie – dvojramenné priamo odvetrávané schodisko s výťahom. Dispozíciu prízemia dopĺňajú pivničné priestory pre všetky byty. Na druhom nadzemnom podlaží je šesť bytov, dva menšie (56 a 69 m2) bez lodžií a štyri komfortnejšie s tromi, štyrmi a piatimi izbami (100 až 130 m2). Tretie, štvrté a piate podlažie sa opakujú, na každom z nich je päť bytov, pričom jeden z bytov vznikol spojením dvoch z 2. NP a má výmeru 161,5 m2. Na ustúpenom 6. NP sú štyri byty, z toho jeden mezonetový, ktorý jednoramenným schodiskom prechádza do siedmeho nadzemného podlažia, kde sa okrem tohto nachádzajú ďalšie dva väčšie byty. Ustúpenie 6. a 7. NP umožnilo vytvoriť nadštandardné plošne rozsiahle terasy. Z konštrukčného hľadiska je objekt postavený ako železobetónový skelet na modulovej osnove 7000 a 5000 mm s monolitickými stropmi. Výplňové murivo je z tehál. Okná sú hliníkové. Na fasáde je použitý obklad alucobond vo farbe antracit metal zo strany oboch ulíc. S tým harmonizujú zábradlia balkónov a lodžií (nerez). V najvyšších dvoch ustúpených podlažiach sú terasy s celopreskleným zábradlím po celej dĺžke uličných strán objektu. Vo všetkých bytoch sú drevené podlahy, celoplošné podlahové vykurovanie. Lodžie a terasy sú pokryté drevenými roštami bangkirai. Všetky hlavné presklené plochy sú vybavené elektricky ovládanými exteriérovými žalúziami, navyše z oboch čelných fasád na 2. NP boli ako akcent použité elektrické exteriérové textilné markízy. Materiálové riešenie zodpovedá vysokému štandardu polyfunkčného domu. Popri vonkajšom hliníkovom obklade je použitý prírodný aj umelý kameň, kvalitné obkladové materiály, drevené podlahy, hygienické prvky a vybavenie vysokého štandardu. Farebnosť je ladená v kultivovanej škále tmavosivá, bledosivá, biela.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Nominácia / Nomination
Ematech – technológie, sídlo firmy
Nitra

Milan Csanda

Adresa: Hlohovecká ulica, Nitra-Lužianky
Spracovateľ projektu: Architektonická kancelária Csanda-Piterka spol. s r.o.
Návrh interiéru: Milan Csanda
Hlavný zhotoviteľ: Lumen družstvo
Stavebník: Ematech-technológie, spol. s r.o.
Realizácia: 03/2006 - 06/2007
Počet parkovacích miest pre zamestnancov/návštevníkov: 4/4
Počet nadzemných podlaží: 3
Počet podzemných podlaží:0
Zastavaná plocha: 363 m2
Celková úžitková plocha: 612 m2
Celková podlažná plocha:924 m2
Celkový obostavaný objem: 3302 m3
Hlavný inžinier projektu, zodpovedný projektant stavebná časť: Ing. Marián Piterka
Foto: Pavel Meluš

Areál firmy Ematech technológie pozostáva z dvoch vzájomne prepojených objektov, ktoré sú k sebe priradené pod pravým uhlom a prepojené presklenným krčkom do tvaru „L“, čím vzniká polochránený priestor dvora, ktorý je hlavnou stavbou oddelený od vstupného predpolia pre návštevníkov.
Architektonické riešenie je postavené na kontraste jednoduchosti objektu (kváder) s efektom priečnej transparentnosti umožňujúcej vnímanie dvora objektu. Hlavný vstup je zhmotnený do veľkej zasklenej steny so vstupnou markízou, za ktorou sa z väčšej časti ukrýva vstupná hala s pracoviskom informátora, so schodiskom na poschodie s pracoviskom asistentiek riaditeľa. Súčasne vstupná fasáda ukrýva na prízemí zasadaciu miestnosť a na poschodí miestnosť riaditeľa spoločnosti. Jednotlivé administratívne pracoviská sa na fasáde ukrývajú za horizontálnymi pásovými oknami s veľkorysým členením, ktoré presahujú až za roh budovy. Fasáda je riešená klasickým kontaktným zatepľovacím systémom s bielou omietkou, ktorá kontrastuje s modrým riešením rámov výplní otvorov a so zelenkavými sklami, čo je odkaz na firemné farby.
Sklad náhradných dielov je na rozdiel od administratívnej budovy riešený racionálne, v zmysle dispozičných požiadaviek. Jednoduchá farebná hmota kvádra (sendvičové zateplené panely) má veľký predpriestor orientovaný smerom do hĺbky parcely, ktorý chráni nakladanie a vykladanie skladu.
Základné konštrukčné a technické riešenie: Novostavba je stavebne delená na dva celky, administratívu a sklad. Rovnako sú rozdielne aj konštrukčné systémy a stavebné technológie týchto častí stavby. Trojpodlažná administratívna časť má pôdorysne obdĺžnikový tvar vonkajších rozmerov cca. 26 x 9 m. Zvislé nosné konštrukcie sú veľkej časti murované z POROTHERMu. V časti objektu sú na obvode veľké plochy zasklených stien. Tu sú murované zvislé nosné konštrukcie nahradené sústavami oceľových stĺpov a oceľobetónových parapetných nosníkov. Tieto zvislé nosné konštrukcie sú vo vnútri objektu doplnené krátkymi monolitickými stenami. Vodorovné nosné konštrukcie sú riešené ako oceľobetónové stropné dosky hrúbky 200mm so skrytými oceľovými hlavicami. Jednoramenné schodisko tvoria dve lomenicové nerezové schodnice so sklenenými stupňami.
Sklad náhradných dielov s pôdorysom cca. 9 x 20m je riešený ako oceľový skelet. Zvislé nosné konštrukcie tvoria oceľové stojky z valcovaných profilov, ktoré prenášajú strešné väzníky na rozpon 8,95 m. Vlastnú stropnú tabuľu tvoria strešné tepelne izolované sendvičové panely. Obvodový plášť je vytvorený zo sendvičových fasádnych panelov.
Na pokrytie tepelných potrieb objektu sú v strojovni na treťom podlaží umiestnené tri zdroje tepla. Dva na vykurovanie objektu a jeden na prípravu úžitkovej teplej vody. Na streche sú umiestnené solárne kolektory s plochou cca 8,0 m2.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Nominácia / Nomination
Dom smútku Modra
Vojtech Krumpolec
Mária Krumpolocová
Peter Derevenec
Juraj Krumpooec
Vladimír Vodný

Investor: mesto Modra
Projektant: Ing. Vojtech Krumpolec a kol., AŽ Projekt spol. s r.o.
Generálny dodávateľ: OSP Danubius DS spol. s r.o. Šamorín
Manažér projektu: Ing. Krčmárová
Statika: Ing. Karol Bitterer
Plocha pozemku: 496,93 m2
Úžitková plocha: 247,63 m2
Zastavaná plocha: 299,73 m2
Obstavaný priestor: 1866,44 m3
Projekt: 08/2005 – 12/2005
Realizácia: 04/2006 – 01/2008
Stavebné náklady: 14 185 910 SK
Foto: Juraj Krumpolec

Mestský cintorín v Modre nachádzajúci sa v južnej časti centra je súčasťou pamiatkovej zóny. Dominantou cintorína sú národné kultúrne pamiatky: gotický kostol Sv. Jána Krstiteľa z druhej polovice 14. storočia a renesančná zvonica.
Novostavba je situovaná v areáli cintorína, pri hlavnom vstupe, na mieste pôvodného domu smútku. Orientáciou hlavnej fasády do cintorína otvára a rozširuje vstupný priestor. Smerom k Dolnej ulici vymedzuje hranicu cintorína, nahradením pôvodného plota fasádou citlivo dotvára uličný priestor.
Základným princípom architektonického riešenia nového domu smútku je jednoduchosť a strohosť vo výrazovom stvárnení. Hlavným kompozičným princípom je prienik dvoch hmôt, hmoty obradnej sály v úrovni sedlovej strechy a hmoty plochej strechy ako vysunutej konzoly. Použité materiály vychádzajú priamo z charakteristík lokality a regulácií pamiatkovej ochrany.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Nominácia / Nomination
Športovo-relaxačné centrum RELAXX
Bratislava

Andrea Klimková
Peter Kručay

Miesto stavby: Einsteinova ulica, Bratislava – Petržalka
Investor: Atrium Relax, s.r.o.
Generálny projektant: Architektonický ateliér AK2, s.r.o.
HIP: Ľuboš Agnet
Spolupráca: Martin Bosík, Roman Rosina
Plocha riešeného územia: 5418 m2
Zastavaná plocha objektu 1121 m2
Celková úžitková plocha 9217 m2
Začatie projektu: február 2006
Odovzdanie real. projektu: máj 2008
Začatie výstavby: november 2006
Ukončenie výstavby: september 2008
Foto: Ľubo Stacho

RELAXX posadený do frekventovaného koridoru pri Einsteinovej ulici pozdĺž diaľnice D1 v bezprostrednom kontakte s telesom Starého mosta a tesnej blízkosti železničnej trate maximálne využíva limity svojej parcely. Nachádza sa na mieste bývalého parkoviska objektu Atrium, ktoré sa teraz stalo jeho bezprostredným
susedom. Z južnej strany uzatvára bezprostredné okolie hrubá stavba Tatracentra. Hustota zastavanosti územia je viac než značná.
Tvar pozemku výrazne pozdĺžneho charakteru určuje horizontálnu líniu celej hmoty objektu. Telo navrhovanej budovy výškovo rešpektuje rímsu susedného Atria, na ktorú sa napája a ďalej pokračuje konzolovitým vyvýšením nad úroveň Starého mosta. Architektonické riešenie budovy svojou expresívnosťou reaguje na
dynamický pohyb pulzujúcej a rušnej lokality. Objekt odpovedá na špecifiká svojho bezprostredného okolia expresívnou figúrou, ktorá v snahe o urbanisticky vyvážený celok stavia na analogickej situácii pohybu s cieľom využiť potenciál pulzujúceho miesta. Na rozkročených nohách zo záujmom pozoruje svoje okolie.
Pôdorys objektu o dĺžke 100m a šírke 20 m sa na východnej strane zužuje na šírku 14 m. Dve podzemné podlažia, v ktorých sa nachádza parkovanie a technické priestory sú prístupné rampami po oboch stranách budovy, z čoho jedna z nich vedie pomedzi piliere z východnej strany objektu. Vchod je z Einsteinovej ulice, zo
severnej časti objektu rampou a schodiskom na úroveň 1. NP. Vo vstupných priestoroch oproti vchodu sú umiestnené eskalátory, ktoré prepájajú prvé tri podlažia. Funkčne sú podlažia členené nasledovne: na prvom nadzemnom podlaží sú obchodné priestory, predajne, služby a občerstvenie. Druhé podlažie slúži ako zdravotné a skrášľovacie centrum. Tretie poskytuje priestor pre indoor golf, soláriá, bioreštauráciu a detský kútik. Štvrté a piate podlažie slúž športovo-relaxačným aktivitám. Suchá zóna na štvrtom podlaží zahŕňa fitness, aerobic, jógu, spining, šatne, mokrá zóna na piatom podlaží zasa pozostáva z plaveckého bazéna, whirlpool, sauny, masážných miestností a baru pri bazéne.
Z konštrukčného hľadiska je stavba navrhnutá ako železobetónová, monolitická. Nosný systém je stĺpový, čiastočne stenový, navrhnutý v modulovej osnove 7,5 metra. Obvodovú konštrukciu južnej fasády tvorí zateplený železobetónový monolit pokrytý titánzinkovým plášťom. Severnú, východnú a západnú stranu tvorí celopresklená fasáda. Stavba má celkovo šesť nadzemných podlaží a dve podzemné. V suterénoch sa nachádzajú hromadné garáže a technické priestory.


zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Administratívno-obchodný komplex
Centrum Masaryčky
Trenčín

Juraj Polyák

Investor: Z.A.I.C. spol. s r. o.
Spolupráca: Milan Csanda, Martin Dulík, Pavol Dúbrava
Projekt: O5/2005-02/2007
Realizácia: 04/2006-07/2008
Investičné náklady: 530 mil.Sk

Staré Masarykove kasárne na Legionárskej ulici svoju úlohu naplnili a ostatných takmer 20 rokov prežívali na rôznom verejno-administratívnom využití. Zámerom mesta a zároveň vlastníka bolo nahradiť dožívajúci objekt s nevyhovujúcimi priestormi obchodnej vybavenosti a služieb novým, v ktorom by základné funkcie zostali zachované - ale vo väčšom rozsahu a vyššom štandarde. V novembri 2003 mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zámer a poskytlo pozemok pre výstavbu súkromnému investorovi. Limitujúcim kritériom pre investora bolo ekonomicky zhodnotiť výstavbu pri zachovaní vysokého štandardu stavby a dodržaní výškového regulatívu - do 6 NP. Kritériá sa vtedy zdali neprekonatel'né, pretože v Trenčíne investície takéhoto typu neboli na programe a ich zhodnotenie bolo podľa mnohých skeptikov utópiou. Ambíciou všetkých zúčastnených bolo posunúť myšlienku ešte ďalej a integrovať do nového objektu ďalšie mestotvorné funkcie, administratívu, prípadne bývanie s dostatkom parkovacích miest. Výsledkom je stavba, ktorá ovplyvnila nielen následné dianie v blízkom okolí, ale stala sa príkladom aj pre ďalšie stavebné zámery v meste.
Pozemok sa nachádza blízko pešej zóny v centrálnej časti mesta. Koncepcia komplexu s parkovacím domom sa urbanisticky viaže k existujúcim stavbám vojenskej polikliniky a k nesúrodej zástavbe Legionárskej a Partizánskej ul. Budova sa snaží svojou jednoznačne nasadenou hmotou pozdĺž Legionárskej ul. skĺbiť stret jestvujúcej a rozvíjajúcej sa zástavby. Urbanistická kompozícia areálu a tvar pozemku využíva usporiadanie dvoch rozdielne "postavených" hmôt - lineárnej, postavenej na výšku 6 podlaží, vytvárajúcej jednoznačný nástup do územia, a nepravidelného kvádra 7-podlažného parkovacieho domu. Stavba je tvarovo jasne definovaná a materiálovo striedma. Z lineárnej časti objektu je zrejmé horizontálne členenie funkcií. Je vnímané a tušené z materiálov opláštenia a z kompozičného členenia budovy. Obchodná vybavenosť je rozložená v 2 nadzemných podlažiach, jednostranne pozdĺž pasáže prechádzajúcej celým objektom. Pasáž je orientovaná k ulici a láka vstúpiť do objektu. Cez presklené plochy je možné z ulice vnímať vnútorné dianie a zároveň v interiéri vytvoriť príjemné vzdušné predpolie obchodných prevádzok. Skladové a zásobovacie priestory sú otočené do dvorovej časti.
Nikto sa nemôže pomýliť, každý na prvý pohl'ad vie, kam do objektu patrí. Pohyb vo vnútri verejného priestoru je lineárne usmerňovaný eskalátormi. Stredná časť objektu, 3. a 4. NP, v jednoduchej bielej omietke jasne naznačuje administratívne využitie. Výrazné pásové okná umožňujú vytvoriť skôr otvorené kancelárske dispozície s variabilným usporiadaním priestorov a možnosťou vytvoriť aj menšie delené priestory. Ustúpené kubické objekty 5.a 6. NP, farebne aj materiálovo odlíšené, s vel'kými nárožnými alebo úzkymi pásovými oknami, sú posadené na streche hlavného objektu ako výrazný a nápadný prvok stavby. Pre modelovanie tejto architektonickej formy bola inšpiráciou strešná krajina priľahlej zástavby rodinných domov. Pôvodne uvažovanú funkciu bývania investor v priebehu projekčných prác investora nahradil v 5.a.6. NP administratívou. K lineárnej časti stavby je zo SV pripojený 7-podlažný parkovací dom cez presklenú spojovaciu časť s bezbariérovými rampami. Odstup oboch hmôt v tomto styku umožnil presvetlenie kancelárií a vytvorenie zeleného átria. Parkovací dom je riešený ako samostatná hmota, ktorá svojou funkciou vytvorila šancu pre netypické architektonické riešenie v spojení s lineárnym objektom. Konštrukčne je postavený na ŽB skelete s obvodovou stenou sledujúcou tvar pozemku. V nej sú vynechané vetracie a presvetľovacie otvory vo vertikálne rozohranom a pravidelne sa striedajúcom rastri jednotlivých podlaží. Otvory sú uzavreté sitami z ťahokovu. Garáž je s hlavnou budovou previazaná vo všetkých podlažiach a tak je možné „suchou nohou“ prejsť do všetkých častí budovy. Časť parkovacích miest v spodných podlažiach je určená pre verejnosť a návštevníkov, ostatné sú pre nájomcov administratívnych priestorov.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
TOWER 115
Bratislava

Juraj Hermann
Patrik Pavlásek a kol.

Typ stavby: rekonštrukcia budovy bývalého Presscentra na TOWER 115
Adresa: Pribinova 25, Bratislava
Klient: Pribinova 25 spol. s r.o., Bratislava
Hlavný dodávateľ: REDING, a. s.
Celková plocha riešeného územia: 6.222,5 m2
Celková úžitková plocha: 45.142,0 m2
Projekt: 2005 - 2006
Realizácia: 2006 - 2008
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Lenka Halinárová, Anton Havlíček,
Daniel Mikunda, Daniel Růžička, Peter Srpoň, Jana Valachovičová,
Michal Smolec, Janka Kramáriková

Cieľom prestavby bývalého Presscentra bola premena morálne a technologicky zastaralej administratívnej budovy z polovice 80. rokov na modernú tzv. áčkovú administratívnu budovu, doplnenú o služby podľa súčasných potrieb, ako aj o divadelnú a koncertnú scénu, prevádzkovanú podnikateľským subjektom s úmyslom vytvárať zisk. Úlohou od zadávateľa bolo, aby budova zmenila svoj vonkajší i vnútorný architektonický vzhľad a takto sa čo najviac odpútala od svojej minulosti. Táto premena sa uskutočnila jednak zvonka novým opláštením budovy a zvnútra novým dispozičným riešením jednotlivých podlaží, ako aj pridaním reprezentačných priestorov na streche objektu, ktoré vytvorili nový architektonický akcent celej stavby. Nové opláštenie osadené pred pôvodnú exteriérovú oceľovú nosnú konštrukciu, odstránilo tepelné mosty, zväčšilo celkovú úžitkovú plochu administratívnych podlaží a svojim horizontálnym členením v základnom modulovom rastri šírky 3 m vtlačilo budove nový estetický výraz. Odstránilo sa tým ťažké pôsobenie pôvodných fasád, kde dominovala tmavá farebnosť zámerne nahrdzavelých obvodových nosníkov s rozponom 24 m. Pri novom opláštení budovy bol na Slovensku prvýkrát použitý systém tzv. elementovej fasády, ktorý spája výhodu technicky dokonalej výroby jednotlivých elementov v dielni s rýchlou montážou na stavbe bez použitia lešenia. Autori projektu kládli veľký dôraz na architektonické členenie nového opláštenia, ktoré sa uplatňuje v diaľkových pohľadoch i v panoráme širšieho bratislavského centra. Elementy fasády spolu vytvárajú hladkú jednoliatu plochu, meniacu sa v rôznych fázach dňa podľa uhlu dopadu slnečných lúčov a polohy pozorovateľa. Preto je možné niekedy vidieť celistvú zrkadliacu sa plochu, inokedy viac vnímať farebné vodorovné pásy v parapetoch. Pri riešení fasády bolo potrebné skĺbiť architektonické riešenie s technickými požiadavkami na jednoplášťovú fasádu a zároveň dodržať prísne rozpočtové limity zadávateľa.
Pri dispozičnom riešení bola vytvorená nová vstupná hala cez dve podlažia v osi objektu a nezávislá obchodná pasáž v prízemí, ktorá je prístupná i verejnosti. Redukciou technického zázemia sa podarilo sprístupniť novým schodiskom časť priestorov 1.suterénu s novým fitnes centrom. 2. NP je z časti prístupné verejnosti, v ostatnej časti sú priestory konferenčného centra a samoobslužnej reštaurácie pre administratívu.
24 administratívnych podlaží poskytuje formou veľkopriestorových ako aj individuálnych kancelárií celkovú prenajímateľnú plochu 31 500 m2.
Pri celkovej prestavbe sa z pôvodnej budovy zachoval iba nosný železobetónový a oceľový skelet stavby a 6 transformátorov. Všetky ostatné materiály a technologické zariadenia sú nové.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Sklad č. 7
Bratislava

Branislav Kaliský
Miroslav Vrábel
Marek Varga
Martin Maršala

Názov stavby : Rekonštrukcia a obnova stavby Skladu č.7
Miesto stavby : Prístavná ulica 10, 812 09 Bratislava
Investor: Ballymore EUROVEA, a.s., Bratislava
Generálny projektant: A1 ReSpect, s.r.o., Bratislava,
Autor návrhu pamiatkovej obnovy: N–ART, Bratislava, Alexander Németh
Realizácia rekonštrukcie: 09/2006 – 09/2007

Sklad č. 7 v bratislavskom prístave je národnou kultúrnou pamiatkou, evidovanou v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Budova je situovaná na ľavom brehu Dunaja medzi mostom Apollo a Starým mostom. Svojou polohou uzatvára námestie pred SND, ktoré by sa malo po dobudovaní stať centrálnym bratislavským námestím.
Sklad bol postavený v rokoch 1921–1922 a jeho vznik bol spojený s rastúcim
významom bratislavského prístavu na úroveň veľkých medzinárodných riečnych prístavov.
Sklad je progresívnou priemyselnou stavbou s virtuóznym použitím železobetónu a so zodpovedajúcim moderným riešením vnútornej dispozície ako priestrannej haly v každom podlaží a s uplatnením nosných stĺpov s hríbovými hlavicami v priestore. V kompozícii hmôt a v architektúre exteriéru sa ešte uplatnilo klasicizujúce riešenie, pripomínajúce katedrálny či palácový typ stavby.
Sklad v poslednej štvrtine 20. storočia chátral a v rokoch 2004-2006 bol terčom vandalského ničenia. V súčasnosti sa nachádza v priestore pripravovanej novej mestskej štvrte Zóna Pribinova v susedstve nového SND a v jadre stavby centra Eurovea.
Obnova bola vykonaná v rozsahu: statické zabezpečovacie úpravy, vybudovanie nových protipovodňových zásten, zatepľovanie a kompletná obnova fasády, realizácia novej strechy a vybudovanie novej strešnej zábrany, stužovanie častí betónového stropu, oplechovanie ríms, kompletnú výmenu okien, repasovanie a reštaurovanie technických prvkov v interiéri aj exteriéri, umiestnenie sklenených zábradlí na výklopné plošiny, ktoré budú po kompletnej rekonštrukcii budovy slúžiť ako balkóny, osvetlenie fasády a vežičiek; rekonštrukcia interiéru pôvodného 2. NP a jeho adaptácia na dočasný prezentačný pavilón stavby EUROVEA.
Obnova bola zo stavebného hľadiska pripravovaná so zámerom urýchlenej sanácie schátraných povrchov, ktorou mal byť zastavený proces dlhodobého chátrania a uzatvorenia budovy. V priebehu stavebných prác, po zistení stavu ťažkého statického a hmotového poškodenia železobetónovej konštrukcie, sa práce rozšírili na statickú sanáciu celej stavby.
Významnou súčasťou obnovy pôvodného architektonického výrazu bola náhrada
chýbajúcich okien a fyzicky dožívajúcich architektonických a technických prvkov exteriéru. Originály mali charakter utilitárnych remeselných alebo individuálne riešených továrenských výrobkov (klampiarske kryty striech a atík, odkvapové žľaby a zvody, železný plášť proti vlnobitiu, výklopné nákladné plošiny, zábradlie schodiska pod kopulou) alebo sériových priemyselných produktov (liatinové priemyselné okná, požiarne rebríky, posuvné brány). S novým funkčným využitím bola budova doplnená o nové moderné dvere, zábradlia, svietidlá a pod.. V exteriéri sú nové prvky vo výraze minimalizované a podriadené architektúre skladu.
Obnova zachovala pôvodné hmotovo-tvarové riešenie budovy aj jej dispozíciu
a týmto originálnym hodnotám podriadila nové, dočasné využitie budovy ako
výstavného pavilónu stavby EUROVEA. Taktiež zachovala, ochránila a v obnovených častiach interiéru aj vyzdvihla dochované originálne prvky interiéru (navijáky sklápacích plošín, torzo zábradlia pod kupolou a technické prvky neznámej funkcie).


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Administratívna budova „Top Building“
Nitra

Tibor Zelenický
Patrícia Kvasnicová

Miesto stavby: Nitra, Novozámocká ulica 1/A
Investor: Top Building s.r.o.
Dodávateľ stavby: VIS s.r.o. , Piešťany
Realizácia: 2007 - 2008

Administratívna budova sa nachádza v širšom centre mesta Nitra, na frekventovanej komunikácii smerom na Nové Zámky. Objekt je osadený v predpísanej uličnej čiare na križovatke ulíc Novozámocká a Rázusova tak, aby nebránil výhľadu do križovatky z pohľadu automobilovej dopravy. Jedná sa o solitér, ktorý dotvára charakter jestvujúcej zástavby v okolí. Tá je charakteristická práve nekompaktnou uličnou štruktúrou, tvorenou samostatnými stavebnými objektmi pozdĺž tejto časti Novozámockej ulice. Budova Top Building tvorí dominantu v nároží križovatky, signalizujúcu zmenu urbánneho kontextu. Je umiestnená v priestore, za ktorým sa nachádzajú ďalšie budovy (bývalé pekárne) s ktorými tvorí hmotový celok.
V budúcnosti je predpoklad pokračovania zástavby Novozámockej ulice takýmto spôsobom, resp. už dnes sa Novozámocká ulica takto zastavuje. Pri predpoklade zástavby areálu bývalého pivovaru, ktorý je v kontaktnej blízkosti s novou bytovou výstavbou, sa objekt stane súčasťou homogénneho architektonického celku Novozámockej ulice.
Architektonické riešenie objektu vychádza z vyššie spomenutých urbanistických princípov. Budova bola navrhnutá ako administratívny nárožný samostatne stojaci objekt pre firmu Top Building s.r.o. Požiadavkou bolo riešiť okrem priestorov pre administratívu aj ubytovacie priestory na najvyššom podlaží, kde boli navrhnuté tri pohotovostné byty rôznej veľkosti. Dnes v budove sídli Colná správa, ktorá využíva celý objekt pre administratívne účely. Nárožie objektu bolo akcentované presklenným schodiskom, odľahčené vysadením do priestoru. Vstup do budovy je orientovaný z nárožia, objekt má vlastný areál, využitý hlavne pre parkovanie.
Stavebne je objekt riešený ako železobetónová konštrukcia (stĺpy + stropné dosky + stužujúce steny) s obvodovou stenou. Tá je dotvorená kombináciou odvetranej fasády z dosiek Cetris a stenami s omietkou.
Objekt má šesť nadzemných podlaží, na 1.NP sú z uličnej strany umiestnené priestory pre obchod alebo služby, prístupné verejnosti. Administratívne priestory boli navrhnuté ako veľkopriestorové kancelárie, alebo klasický dvojtrakt s prístupovou chodbou.
Vertikálna komunikácia v budove je zabezpečená schodiskom a výťahom.
Vnútorný priestor je prepojený átriom cez všetky podlažia. K átriu sú orientované zasadacie miestnosti na každom podlaží.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Návrh / Proposal
Bytový komplex Podkolibská
Miroslav Frecer
Juraj Hantabal
Matúš Gondek

Adresa: Podkolibská a Tupého ul., Bratislava – Koliba.
Projektant: Aukett Slovensko spol. s r.o., Bratislava
Spolupráca : Jarmila Burková
Projekt: 2003 - 2005
Realizacia: 10/2007
Kapacitné údaje:
Celková plocha pozemku – 9 776 m2
Zastavaná plocha pozemku nadzemnými objektmi: 2704m2
Spevnené plochy: cca 435m2.
Obstavaný priestor: 10500 m2
Foto: Rudolf Lendel, Juraj Hantabal

Novostavba bytového komplexu je situovaná na JV svahu medzi ulicami Podkolibská a Tupého na bratislavskej Kolibe. Tento zámer vznikol v koordinácii s plánovanou výstavbou ďalších bytových objektov v území v zmysle UŠ Podhorský pás. Komplex sa skladá z troch obytných budov rozmiestnených v svahovitom teréne Koliby tak, aby každý bol napojený na prislúchajúcu infraštruktúru a aby bol zachovaný maximálny panoramatický výhľad na Bratislavu z každého objektu. To nás doviedlo k vzájomnému natočeniu každej budovy v rámci komplexu a a dosiahol sa tým aj želaný svetlotechnický priestor medzi objektmi.
Prvé dva objekty A a B sú napojené na spodnú Tupého ulicu. Ich jednotlivé sekcie kopírujú strmý svah a stúpajú do vnútra komplexu a to isté sa odohráva aj v ich parkovacích suterénnych podlažiach, ktoré sa nezakopávajú hlboko do svahu, ale pomocou polrámp kopírujú terén. Tým sa docielila lepšia ekonomika podzemných prác.
Tretí objekt C je osadený na plošine pôvodného vinohradu v hornej časti pozemku a dopravne napojený z Podkolibskej ulice.
Prvé dva bytové domy A a B sú v architektonickom znázornení identické, líšia sa iba počtom sekcií, ktoré sa opakujú. V každej sekcii sa nachádza schodisko s výťahom a dvoma bytmi na poschodí. Byty sú vytvorené v priestore širokom 8 m a dlhom 17,5 m. Z bytov, takzvaných kvádrov, umiestnených nad sebou, sme niektoré v pozdĺžnom smere „poposúvali ako šuflíky, čím vznikli terasy a loggie a taktiež sa zabezpečila vzájomná intimita medzi bytmi. Poposúvané byty dostali iný typ fasády – prevetrávaný drevený obklad, čím sa vytvoril architektonický charakter týchto dvoch bytových domov. Tomuto výrazu dopomáha aj to, že každá sekcia domu je výškovo posunutá podľa jestvujúceho svahu.
Keďže skoro všetky byty sú ohraničené obdĺžnikovým tvarom, ktorý ma na kratších stranách vždy okná (východ-západ) a vo vnútri dispozície sa nenachádzajú žiadne statické prvky, vzniká vnútorný priestor pre univerzálnu dispozíciu preplávajúceho bytu. Tretí bytový dom C, tým že je umiestnený pozdĺž svahu v hornej časti pozemku, dostal iný dispozično-architektonický výraz.
Podzemná garáž sa dostala pozdĺž domu, čim sa využil svah nad objektom a zároveň sa garáž prirodzene vetrá cez svetlíky a jej strecha slúži na umiestnenie predzáhradiek bytov. Pod samotným objektom tak vznikol priestor pre vnútorný bazén so zázemím, ktorý slúži pre celý komplex. Samotné byty sú tvorené podobne ako u predchádzajúcich objektov, s tým rozdielom, že hlavný architektonický prvok tvoria prebiehajúce balkónové dosky pred celou fasádou spolu s posuvnými drevenými tieniacimi panelmi. Horné ustúpené podlažie má drevený obklad, ktorý pripomína, že aj tento objekt je súčasťou celého komplexu.
Celý komplex je podčiarknutý záhradnou architektúrou, ktorú tvoria verejné chodníky, gabionové oporné múriky a súkromné predzáhradky prislúchajúce k bytom na prízemiach objektov.
Rôznym pootočením a umiestnením objektov a ich rozohraným objemovým stvárnením, náhodným umiestnením tieniacich panelov na fasáde, či dreveným obkladom, chceme docieliť príjemný a rôznorodý charakter komplexu, ktorý má slúžiť na bývanie.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Hotel Medená
Bratislava

Oľga Babjaková
Peter Flimel

Spoluautorka interiéru: Viera Rakovská
Výtvarná spolupráca: Martin Lettrich
Realizácia: marec 2007 – august 2008
Medený obklad fasády: KJG spol. s r.o.
Foto: Ctibor Bachratý, Peter Gula

Hotel sa nachádza v centrálnej časti Starého mesta, v blízkosti pešej zóny..Poloha v historickom centre bola veľkou výzvou. Cítenie mestskej mierky a detailov historickej zástavby považujeme za veľmi dôležité pri súdobom architektonickom stvárnení stavby. K funkčnému prevádzkovému a konštrukčnému riešeniu stavby a detailov sme pridali aj pozitívne vizuálne pôsobenie. Snažili sme sa o výtvarné pôsobenie fasády objektu súdobými architektonickými prvkami s dôrazom na čistotu detailu a kvalitu povrchového materiálu, jeho trvácnosť, tak, aby harmonicky zapadol do ulice a mesta. Arkier ako signál na fasáde oživuje ulicu, kde bol už v minulosti použitý ako mestotvorný prvok na viacerých domoch zo začiatku minulého storočia a dodáva ulici príjemnú mierku. Obkladový materiál arkiera – meď, bol inšpirovaný adresou – a ako najvhodnejší sa ukázal medený obklad z TECU Bondu, ktorý bol u nás v tejto forme použitý po prvý raz. Základná rovina fasády je obložená hořickým pieskovcom. Prestriedanie rohových okien na arkieri je výtvarným aj orientačno-signálnym prvkom, s atraktívnymi výhľadmi z izieb. Hliníkové francúzske okná majú sklené bezrámové zábradlie. V medenej arkierovej časti ich výtvarne dotvoril Martin Lettrich. Špárorez fasády je zrealizovaný jednotne v pieskovci aj v medenom arkieri. Asymetria symetrickej fasády do Medenej vznikla nutným vjazdom do autovýťahu. Je podčiarknutá dvoma prestriedanými tenkými markízovými šiltmi z alukobondu. Na prízemí šilt signalizuje vstup do hotela a na 6. NP pred wellnessom príjemne tieni balkón. Zasklená stena hotelovej haly v strede parteru vytvára vizuálny kontakt s ulicou. Prízemie tvoria vstupné priestory s recepciou, lobby barom a reštauráciou so zázemím. Fasáda dvorovej časti objektu poskytuje hotelovým izbám cez veľké francúzske okná priamy kontakt so zeleňou a krásne pohľady na panorámu mesta.
Hotel je postavený na 15m širokej a 27m hlbokej parcele po staršom asanovanom dome. Architektonický koncept bol limitovaný štandardnými obmedzeniami charakteristickými pre dostavbu v hustej mestskej zástavbe. Museli byť splnené podmienky svetlotechniky, predpísaná výška rímsy a zabezpečené parkovanie v suterénnej garáži, o dodržaní protipožiarnych predpisov nehovoriac. Zásobovanie objektu, vzhľadom na charakter prevádzky, je riešené bezkolízne - cez suterén. V zadnej časti suterénu sú skladové priestory pre kuchyňu a technológia. Na 2. až 4. NP sú dvojlôžkové izby v štandarde štvorhviezdičkového hotela, na 5. NP sú dvojlôžkové izby a dva apartmány. Na poslednom poschodí je jeden apartmán a doplnkové vybavenie hotela – wellness s vírivou vaňou a saunou a terasy s atraktívnymi výhľadmi. Na 6.NP je aj kotolňa, technológie VZT a úpravňa vody pre bazén. Dvorová časť na plnej stene bez okien je využitá ako zelená fasáda s pripravenou konštrukciou pre popínavú zeleň, čím chceme zvýšiť plochy zelene v tejto husto zastavanej časti mesta. Všetky nepochôdzne časti terás sú tiež zazelenené.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Mestská športová hala ,
Nitra

Autori: Ing. arch. Viktor Šabík, Ing. Marek Šumichrast

Adresa: Dolnočermánska ulica, Nitra.
Projektant: BARAK architekti, Nitra, Marek Šumichrast, Zuzana Drinková
Spolupráca : Lívia Dulíková
Statika: Alojz Bojda
Stavebník/investor: Mesto Nitra
Generálny dodávateľ: Konzorcium HF steel, s.r.o./ Ipek, s.r.o.
Plocha pozemku: 16 823 m2
Zastavaná plocha: 3 823 m2
Obostavaný priestor: 54 352 m3
Projekt: 11/2004 – 08/2007
Realizácia: 04/2006 – 12/2007
Stavebné náklady: 171 428 500 Sk
Foto: Anton Sládek, Daniel Veselovský

Budova športovej haly sa nachádza na hrane medzi socialistickým sídliskom a zástavbou rodinných domov, uprostred novo sa formujúceho športového areálu, na vyvýšenine v blízkosti starého čerešňového sadu.
Koncept riešenia objektu športovej haly vychádza z jednoduchého rozčlenenia prevádzky na tri logické celky, ktoré sú obalené dynamicky (športovo) ladeným zovňajškom do seba/zo seba povytiahnutých objemov. Narábanie s objemami, otvormi, proporciami, ako aj vonkajšia farebnosť, je analýzou obrazov Nea Raucha, predstaviteľa lipskej maliarskej školy, ktorý svojou tvorbou nanovo interpretuje svoju socialistickú skúsenosť. Takéto hypertextové použitie jazyka v sídliskovom prostredí prepája spoločne zažitú minulosť.
Dispozičné riešenie: v dvojpodlažnom objekte obslužnej časti sa nachádzajú: vstupné priestory divákov a športovcov a zamestnancov, šatne profesionálov, rozhodcov, amatérov a divákov, doplnkové regeneračné priestory, kancelária, zasadačka, squashové dvorce, horolezecká stena, priestory VIP, technický blok, kaviareň, schodisko v trakte profesionálnych hráčov- (šatne hostí a domácich oddelené horizontálne) a schodisko pre divákov. V priestore viacúčelovej haly je nástup divákov riešený z priestoru 1. NP smerom dookola po ochodzi a v rohoch smerom hore, do priestoru nad hlavami. Priestor viacúčelovej sály je prístupný z 2. NP obslužnej časti a nachádzajú sa v ňom fitness centrum a rozcvičková telocvičňa.
Materiálové riešenie: zakladanie: pilóty, nosný systém: halová časť- oceľový systém, obslužná časť: ŽB skelet, viacúčelová sála: oceľová priestorová konštrukcia spočívajúca na oceľových stĺpoch, obvodový plášť: sendvičové panely, výplne otvorov: hliník, podlahy: linoleum, športová podlaha, plávajúca na gumových terčíkoch s podlahovým kúrením.
Riešenie interiéru halového priestoru vychádza z faktu, že ide o priestor pre šport, do ktorého prichádzajú športovci a diváci, znalí súčasných trendov. Vnútorná farebnosť je v dialógu s farebnosťou vonkajšou ako aj športových brandových produktov. Dynamizácia figúry hľadiska (umiestnenie rohových tribún) reflektuje fakt, že hľadisko sa v prípade priamych televíznych prenosov, rovnako ako dianie na hracej ploche, stáva objektom záujmu kamier. Priestor pod tribúnami je využitý na skladovanie a ako nasávacia komora pre systém vetrania.
Organizácia okien v hlavnej sále sleduje prevažujúci pohyb pri športových aktivitách, vysoké okná svedčia o tom, že ide o vysoký jednopodlažný priestor. Výplň v týchto oknách je zhotovená z dutinkového lexanu, aby neprichádzalo k oslepeniu športovcov priamym slnkom.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Centrum vedecko-technických informácií SR
Bratislava

Peter Jančo
Jozef Koštial
Monika Štekláčová
Peter Štrpka

Miesto stavby: Lamačská cesta č. 8, Bratislava 1
Hlavný investor: Centrum VTI SR
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Hlavný projektant: BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r.o. architektonická kancelária
Začiatok výstavby: 1997
Ukončenie výstavby: 2007
Foto: M. Šimkovičová, Tibor Takáts

Objekt Centra vedecko-technických informácií je prvou novostavbou knižnice na Slovensku. Realizovala sa veľmi dlho. Projektové práce boli ukončené v roku 1998 a v tom istom roku začala aj výstavba objektu. Z dôvodov financovania bola realizácia objektu ukončená až v decembri 2007. Teda skoro po desiatich rokoch. Mnohé architektonické riešenia obsiahnuté v projekte boli v čase ich návrhu jedinečné a inovatívne...
Architektonickú tvár objektu charakterizujú predsadené sklenené steny. Sú transparentné, ale menia čitateľnosť fasád objektu v závislosti od uhla pohľadu. Dvojitá fasáda znižuje hladinu exteriérového hluku a súčasne umožňuje pohyb protislnečných žalúzií riadených centrálou. Znižuje sa tým tepelná záťaž objektu v závislosti na intenzite slnečného žiarenia.
Pozornosť si zasluhuje kvalitné realizačné prevedenie diela na úrovni najmodernejších poznatkov vedy a techniky vrátane remeselného prevedenia do najmenších detailov najmä stropov interiérov, zámočníckych prvkov zábradlí a tiež celkove v hale a galérii, povrchových úprav ale tiež technického zariadenia budovy.
Interiér objektu jednoznačne ovláda vnútorná hala – dvorana. Tvorí ťažiskový priestor interiéru objektu. Práve priestor haly – dvorany jednotlivé podlažia vzájomne opticky spája do jedinečného priestorového celku. Hala – dvorana je nielen ťažiskovým priestorom prienikov jednotlivých priestorov objektu pod sklenenou strechou kupoly, ale aj miestom jedinečných optických kontaktov, vnemov a zážitkov.
Mnohé architektonické riešenia obsiahnuté v projekte boli v čase keď sme ich navrhovali jedinečné a inovatívne...
Dúfame, že takými budú aj napriek dlhej dobe realizácie objektu a že novostavba prvej technickej knižnice na Slovensku bude úspešne slúžiť svojmu dávno plánovanému účelu.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Polyfunkčný objekt Dominant
Bratislava

Peter Jančo
Eva Jančová
Zuzana Bžochová
Peter Návrat
Lenka Beňušová
Martina Pintérová
Ľubomír Šlachta
Milan Árendás

Miesto stavby: Námestie hraničiarov, Bratislava- Petržalka
Hlavný investor: Investičná a obchodná spoločnosť Bratislava, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a.s.
Hlavný projektant: BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r.o. architektonická kancelária
Realizácia: 05/2005 - 03/2008
Plocha zastavaná objektom: 2 609 m2
Úžitková plocha spolu: 28 460 m2
Foto: Ľ. Rajčanová, Tibor Takáts

Do pôvodne monotónne pôsobiaceho prostredia vstúpil polyfunkčný objekt Dominant s niekoľkými ambíciami. Dané prostredie vníma citlivo, nechce sa v ňom však stratiť ani ho narušiť. Chce ho zmysluplne rozvinúť a dotvoriť. A to ako z hľadiska makro-, tak aj mikrovzťahov.
Základný prínos prezentovaného diela je jeho priestorotvornosť a mestotvornosť. Riešenie formou mestského bloku, v ktorom sú funkcie vybavenosti a bývania cieľavedomo komponované, obohacuje prostredie o novú, typicky mestskú dimenziu. Vežový akcent v nároží polyfunkčného bloku dáva urbanistickému priestoru námestia význam a opodstatnenie.
Architektonické stvárnenie objektu je vyvážené, materiálové riešenie je jednoduché a elegantné.
Realizácia polyfunkčného objektu Dominant do prostredia „zapadá“ a pôsobí akoby tu bola odjakživa. Dominant – ale priateľský. Priateľsky obohacuje a dotvára.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Návrh / Proposal
Bytový komplex Athos Porthos Aramis
Bratislava

Peter Čavara
Marek Kolčák
Fedor Minárik

Adresa: Bratislava, Sklenárska ulica 2-4-6
Spolupráca: Peter Sány
Hlavný projektant: Ing. arch. Peter Čavara – A PLUS, architektonický ateliér
Hlavný zhotoviteľ a stavebník: Anno 2002 spol. s r.o., Bratislava
Začiatok výstavby: 6/2005
Ukončenie výstavby: bytový dom Athos a Porthos 09/2007
rodinný dom Aramis 01/2008
Plocha pozemku: 2362 m2
Zastavaná plocha: BD 484,25 m2, RD 168 m2
Úžitková plocha: BD 3088, 28 m2, RD 460,54 m2
Počet bytov: BD 27, RD 3

Obytný súbor je situovaný na pozemku, ktorý bol pôvodne neudržiavanou roklinou. Architektonický návrh nevýhodu prevýšenia územia (cca 8 m) využil vo svoj prospech. Tri podlažia sú zapustené do zeme, čím vzniklo nadštandardné množstvo parkovacích státí. Obytný súbor je zrealizovaný s rešpektom k okolitej zástavbe a výškou iba minimálne prevyšuje prírodný porast. Domy sú viditeľné z prístupovej komunikácie, z opačnej strany sú kryté hustým porastom. Ich poloha umožňuje takmer zo všetkých bytov nádherný výhľad na Slávičie údolie a Mlynskú dolinu. Nižšie položené byty majú výhľad do zachovaného chráneného lesa.
Obytný súbor sa skladá z dvoch sekcií bytového domu Athos a Porthos a z nadväzujúceho rodinného domu Aramis. Pred každým vstupom je reliéfna bronzová tabuľa s označením bloku od akad. mal. Róberta Jančoviča. Bytový dom je orientovaný dlhšou fasádou v smere S - J. Každý byt je nasmerovaný minimálne na dve svetové strany, čo umožňuje jeho dobré preslnenie a vetranie. Dve sekcie bytového domu sú čitateľné aj vo výraze objektu. Sú prepojené farebne a hmotovo a ukončené ustupujúcim podlažím s horizontálnou linkou plochej strechy. Výrazným prvkom sú lodžie a horizontálne pásy okien. Tvar rodinného domu vyplýva z dispozičného riešenia, základom je kompozícia stenových a hranolových prvkov, lodžií a horizontála strechy. Bytový dom má 2 PP, 2 PP z časti vnímané nad terénom, 4 NP a 1 ustupujúce podlažie. Garáže sú na 1. - 3. PP. Rodinný dom má 3 PP, 2 NP a 1 ustupujúce podlažie. Sú v ňom 3 byty (1 je mezonetový). Garáže sú na 2. a 3.PP. Zeleň je najdôležitejším akcentom stavby. Automatický zavlažovací systém sa zásobuje z nádrže na dažďovú vodu. Byty na spodných podlažiach majú vlastnú záhradu, prístupnú cez sklené steny obývacích izieb, niektoré byty využijú zelené terasy.
Nosné steny sú prevažne z tehlového muriva hrúbky 300 mm a železobetónové steny sú hrubé 200 mm. Výplňové murivá sú tehlové. Stropy tvoria železobetónové dosky. Preklady a atiky sú ŽB monolitické rovnako ako schodisko. Obvodové steny sú zateplené. Vnútorné priestory sú upravené štukovou omietkou a časť komunikačných priestorov je štruktúrovanou interiérovou omietkou bielej resp. sivej farby. V sociálnych zariadeniach sú keramické dlaždice, v chodbách a komorách gresové dlažby a v garáži betón. V podkladových vrstvách je izolácia na krokový útlm. Podlahy v obytných priestoroch sa spresnili podľa požiadaviek vlastníkov. Dvere sú prevažne drevené, vsadené do montovanej drevenej zárubne. Vstupné dvere do bytov sú bezpečnostné, v oceľových zárubniach. Okná a sklené steny sú v plastových profiloch, zasklené dvojsklom resp. bezpečnostným sklom. Rámy okien sú z interiéru biele a z exteriéru sivé, aby ladili s hliníkovou konštrukciou vstupných dvier domu. Sivú farbu má aj pletivo na zábradliach balkónov a francúzskych okien. Strecha objektu je plochá, vyspádovaná do vnútorných vpustí.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Návrh / Proposal
Polyfunkčný športovo – relaxačný dom
City Park Club Košice

Štefan Pacák
Juraj Koban

Projekt: 2002
Realizácia: 2007
Miesto stavby: Mestský Park 1, Košice I.
Investor: CITY PARK CLUB a.s., Košice
Spoluautori: Jana Koreňová, Valentína Válentová, Miroslava Lešková a kol. KOPY
Hlavný inžinier projektu: Jana Koreňová
Architektúra a stavebná časť: Jana Koreňová, Pavol Pirovits
Spracovateľ PD: KOPA spol. s r.o.
Zastavaná plocha objektu: 913,00 m2
Celková podlažná plocha objektu: 3 676m2
Celková úžitková plocha objektu (bez terás): 2 979m 2
Plocha terás: 505 m2

Na parkovisku za plotom so vzrastlými stromami sa vo viacerých projekčných etapách rodil CITY PARK CLUB. Zadanie bolo autá a stromy ponechať a postaviť dom so siedmimi apartmánmi, so športovo - relaxačným klubom. Počas štyroch rokov projektovania a realizácie autá vymenili značky, stromy listy, apartmány nájomcov. Územie bolo najprv lúkou za hradbami, potom záhradou, neskôr zastavanou parcelou, potom parkoviskom. Slúžilo pre hádzanárske ihrisko, kým sa ešte športy mohli hrať pod holým nebom. Z jednej strany park, z druhej výnimočná plaváreň architekta Greča, dnes v havarijnom stave, za plotom, z tretej strany
ubytovňa, v minulosti zázemie hádzanárskeho klubu.
Lichobežníkový tvar pozemku, poloha stromov a výška zástavby na opačnej strane Rumanovej ulice predurčili tvarovanie hmoty. Uskakujúce kvádre vyhýbajúc sa stromom vytvárajú terasy so zeleňou. Stromy rastú cez terasy, cez kuchyne, hádžu tiene na fasádu, ich opadané listy sa stali inšpiráciou pre mreže. Trávy rastú pri zábradliach i zábradlie je z kovovej trávy.
V základnej kubicky modelovanej hmote sú vyartikulované 2 hmoty - žltý kváder ako
horizontála v úrovni vežnej pre šikmé strechy a kubicky rozohraná drevená hmota komunikujúca s kmeňmi stromov.
Typologicky je objekt polyfunkčným domom s apartmánmi hotelového typu a športovo-relaxačným klubom. Prízemie, okrem 7 parkovacích miest v garáži a vstupnej haly, má klub - bar, šatňové priestory, wellness zónu s fínskou, tureckou a parnou saunou, miestnosťou maséra, posilňovňu, kotolňu a technológiu bazéna. Na poschodí je bazén s terasou s dvojicou dominantných stromov a 3 apartmány. Na 2. poschodí je vstup do dvoch apartmánov a zároveň sú tam horné či dolné poschodia apartmánov z 2. a 4. NP. 3. poschodie má vstupy do trojice apartmánov. Na streche je zeleň a drevený kváder trojpodlažného apartmánu.
Základné dispozičné členenie počas projektovania doznalo viacerých korekcií. Riešenie interiérov bolo individuálne a podliehalo vplyvu potenciálnych užívateľov.
Energeticky pre prípravu teplej úžitkovej vody je využívané tepelné čerpadlo s vlastnou studňou pod podlahou baru. Budova užíva ABB systém inteligentnej elektrickej siete so slaboprúdovým riadením koncových prvkov a zariadení.
Dom “CPC” nie je blob architektúrou, nie je puristickým kvádrom, ani architektúrou scriptu. Je architektúrou KOPY, kedy vyrastá z kontinuálne kopených nápadov, riešení všetkých zainteresovaných počas celej etapy vzniku stavby.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Administratívna budova TOP EKO
Bratislava

Zoran Michalčák

Adresa: Líščie údolie, Bratislava
Autor projektu: Zoran Michalčák, M STUDIO architekti
Spolupráca: Roman Bányai
Investor: Top Eko
Realizácia: 2007
Foto: Paťo Safko

Poloha: V dotyku s lesoparkom, v slepej ulici s obojstrannou zástavbou rodinných domov a značným zastúpením zelene. Pozemok je svahovitý. Objekt je v istom kontraste s okolitou zástavbou. Na malom území tu spolunažívajú protichodné názory na estetiku a architektúru. Na jednej strane ulice pseudofeudálne sídlo, hýriace ornamentmi a na druhej ortodoxný purizmus novej budovy.
Zadanie investora firmy TOP-EKO znelo vytvoriť komorný administratívny objekt pre dve menšie spoločnosti so samostatným zázemím a príjemným pracovným prostredím. Umiestnenie a koncept objektu sú podmienené maximálnym využitím sklonu terénu a priestorových vzťahov k prostrediu, stavbám a zeleni.
Pôdorys má tvar U s centrálnym zatrávneným átriom otvoreným do zelene a zároveň na juh. Sú tu celkovo štyri výškové úrovne, vrátane menšej miestnosti na hornej streche s priamym prepojením na strešnú terasu. Terasy sú tu hojne zastúpené, či už na strechách alebo teréne.
Pre ideálny plošný a prevádzkový komfort sú všetky podstatné miestnosti umiestnené na jednu výškovú úroveň, ktorá pokračuje v exteriéri na úrovni trávnika. Výsledkom je veľkorysý a príjemný pocit kontinuity relatívne rozľahlého a rovného priestoru. Človek si takmer neuvedomí že objekt sa nachádza v svahovitom teréne. Zemina z výkopov bola o niekoľko metrov ďalej použitá ako navážka.
Do ulice je objekt obrátený užšou, trojosovou fasádou v prednej časti s dvoma nadzemnými podlažiami - vstupný modul so schodiskom, spoločný pre obe kancelárske časti, a dva moduly garáží tvoria podnož pre kancelárske priestory zomknuté okolo átria.
Spoločná prístupová cesta na severnej hrane úzkeho dlhého pozemku slúži pre viacero domov čo logicky spôsobilo, že sa k nej objekt otočil akoby chrbtom. Severná fasáda má minimum otvorov a v porovnaní s ostatnými pohľadmi najpravdivejšie reflektuje skutočnú veľkosť objektu. Predná samostatná časť slúžiaca jednej firme ako aj zadná časť, v ktorej sídli ďalšia, sú spojené dlhou presklenou chodbou orientovanou do vnútorného zatrávneného átria. V budúcnosti má slúžiť ako neformálna súkromná galéria. S podlubím-terasou sa dá spojiť jednoduchým odsunutím zasklenej steny a v letných mesiacoch ju môžu využívať na neformálne rokovania a relaxačné chvíľky obidve spoločnosti. Prostota dáva vyniknúť zmenám v okolitej prírode a umožňuje, aby pozorovateľ mohol meniacu sa scenériu nerušene vychutnávať. Pôsobenie prírody bolo neoddeliteľnou súčasťou projektu, hra svetla a tieňov v rámci dňa i meniace sa svetelné pomery podľa ročného obdobia sa odzrkadľujú vďaka veľkorysým preskleným plochám aj na rozmanitých náladách v interiéri. Koncepcia celého objektu spočíva vo vytvorení dvoch samostatných multifunkčných jednotiek. Aj keď bol objekt navrhovaný ako administratívna budova rozdelená na dva prevádzkovo nezávislé celky, jeho dispozícia je natoľko multifunkčná, že sa v budúcnosti môže bez problémov zmeniť na rôzne kombinácie firemnej prevádzky s bývaním.
Jednoduchosť, čitateľnosť a elegantná striedmosť s harmonickými proporciami je vraj tou pravou esenciou nadčasovej puristickej architektúry, ktorá nepodlieha komercii ani módnym trendom. Vyžaduje však aj osvieteného klienta, ktorému takýto spôsob sebaprezentácie a filozofie nie je cudzí.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Polyfunkčný dom Rigeleho
Bratislava

Márius Žitňanský

Adresa: Rigeleho - Lodná ul., Bratislava – Staré mesto
Investor: Rentier a.s. , Trnava
Spolupráca: David Paluš – realizácia
Projektanti: Dušan Polónyi – stavebné povolenie, Ivan Bučko – realizačný projekt, Marián Krajčí
Interiér: Márius Žitňanský, David Paluš, Karol Kalay, Turek & Mesiarik
Zhotoviteľ stavby: ULYSSES. a.s.
Projekt: 1992 – 2007
Realizácia: 2002 – 2007
Foto: Ľubo Stacho, Peter Gonda, David Paluš, Márius Žitňanský
Celková úžitková plocha: 315 m 2
Obstavaný priestor: 7 721 m 2

Na začiatku, v roku 1991, stál projekt obnovy, adaptácie a dostavby pamiatkového objektu (meštianskeho domu zo 70. r. 19. storočia) na Lodnej 2, ktorý som vypracoval pre vtedajšieho investora – MK SR. Pamiatka našla v tom čase nové využitie ako účelovo-ubytovacie zariadenie. Jej dostavba mala nadviazať na pamiatkový objekt na ploche, ktorá vznikla asanáciou Rybného námestia kvôli výstavbe Nového mosta, medzi Kernovým domom a hotelom Devín. Architektonicko-výtvarné riešenie úpravy a dostavby pamiatkového objektu som založil na prepojení klasického a moderného a na použití rôznych archetypálnych odkazov. Príbeh tohto prvotného riešenia som nazval „valčík na Dunaji“.
Plocha za objektom na Lodnej 2 prešla neskôr do rúk iného vlastníka a stala sa predmetom jeho súkromných zámerov. Tie už logicky nepočítali s funkčným a prevádzkovým napojením na priľahlý pamiatkový objekt a predpokladali výstavbu samostatnej novostavby orientovanej do Rigeleho ulice.
Zhodou okolností (výhrou v súťaži a aj vďaka následnému výberu investora) som sa stal autorom a projektantom architektonického riešenia ďalšej (novej) stavby na spomínanom nezastavanom pozemku aj „v druhom kole“ tejto akcie.
Z neho vzišli o. i. dva návrhy, z ktorých druhý bol rozpracovaný ako realizačný projekt stavby, silne ovplyvnený obmedzeniami tak zo strany investora, ako úradov (pamiatkových či stavebných). Obe riešenia mali niekoľko alternatív. Prvotný architektonicko-výtvarný návrh uplatňoval v riešení stavby naklonenú strešnú rovinu s významom „otvorenej filmovej klapky“ (čo vyplynulo z predpokladaného obsadenia vrchných priestorov reklamnou agentúrou), reagujúcej v jej najvyššom bode na Bratislavský hrad. Z terás zapustených do naklonenej roviny strechy boli umožnené atraktívne pohľady smerom na Dunaj a Nový most. Prvok „klapky“ nakoniec nebol, na škodu veci, do riešenia objektu vnesený. Investor sa „zľakol“ finančne a snáď aj technicky náročného riešenia, aj keď si nemyslím, že tieto dôvody boli oprávnené.
Rešpektujúc požiadavky investora bol spracovaný druhý návrh, ktorý vďaka charakteristickému vysunutiu v hornej časti niekto nazval „rubikova kocka“...
Rozloženie hmoty objektu maximálne využíva minimálny pozemok. Materiálovo a farebne sa fasády objektu prispôsobujú okolitej zástavbe. Obložené sú prírodným kameňom (na základe požiadaviek pamiatkárov) a sklom. Všetky fasády sú rovnocenné a riešené jednotnými výrazovými prostriedkami s minimalistickým dekorom - ako odpoveď na dobový dekor okolitých historických objektov. Pôvodne som zamýšľal realizovať okenné výplne tak, aby sa dali kompletne uzatvárať posuvnými okenicami. To by umožnilo množstvo variantných riešení vnútorných priestorov aj prekvapivých alternatív výrazu fasád počas pracovných dní a dní voľna. Výškovo novostavba zachováva priebežné línie ríms okolitých objektov. V lokalite sa nestáva dominantným ale spájajúcim prvkom. Spolu s hotelom Danube dopĺňa v minulosti asanáciou zničený mestský interiér. Obnovením klasického uličného priestoru sa zvýrazní nástup do MPR Bratislava a na promenádu Hviezdoslavovho námestia zo západnej časti mesta.
Počas realizácie stavby došlo medzi mnou a investorom k viacerým nezrovnalostiam, podnieteným predovšetkým nerešpektovaním mojich návrhov a pripomienok. Na istú dobu sme dokonca naše kontakty aj prerušili. Snáď na základe mojich skúseností, ocenení a iných prác si investor uvedomil, že objekt potrebuje „pravého otca“, nie „adoptovaného“ a opäť ma prizval k realizácii...


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Polyfunkčný súbor Hrachová
Bratislava

Štefan Lichvár
Mária Lichvárová
Michal Petráš
Alexander Schleicher

Miesto stavby: Hrachová ulica, Bratislava - Ružinov
Investor: ATLAS REAL s.r.o.,
Projektant: SPDe s.r.o., Bratislava
Spoluautor: Juraj Hriň
Spolupráca: Vojtech Bagi, Augustín Frolkovič, Petra Macháčová, Ivana Tribusová
Dodávateľ stavby: Metrostav SK a.s., Bratislava
Projekt: 2004 – 2006
Realizácia: 2006 – 2008
Foto: Tibor Škandík, Michal Petráš

Vznik nových bytových a polyfunkčných objektov je prirodzeným javom súčasnosti a prispieva k postupnému rastu mesta. Tento jav však v mnohých prípadoch vytlačí bytové budovy aj do lokalít, ktoré nie sú práve ideálne pre tento druh stavby. V danom území sme v roku 2004 začali riešiť koncept polyfunkčného súboru s uvažovanou kapacitou 200 bytov. Lokalita v kontakte na diaľničný obchvat dala vzniknúť myšlienke uzavretej štruktúry štyroch objektov, ktoré vzájomným usporiadaním vytvárajú vnútroblokové prostredie. Do vnútroblokového systému, ktorý je v úrovni parteru vzájomne prepojený, je orientovaná väčšina bytov s výhľadom na Bratislavu a vnútorný zazelenený priestor. Jednoduchá architektúra blokov vytvára prirodzenú bariéru a izoluje tak vnútorné priestory komplexu. Vytvorením tejto štruktúry so zeleňou vzniklo kľudné miesto uprostred rušného okolia, ktoré, dúfame, dá obyvateľom pocit bezpečného a príjemného bývania v uzavretom modernom komplexe.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Administratívny objekt
QUBUS_ HOUSE
Ružomberok

Róbert Dúbravec
Mário Zajac

Adresa: Mostová 34, Ružomberok
Ukončenie realizácie: apríl 2008
Celková zastavaná plocha: 202,4 m2
Úžitková plocha: 740,6 m2
Celkový obstavaný priestor: 2379 m3
Investor: MZM trade s.r.o.
Dodávateľ: Renov s.r.o.
Foto: archív autorov

Základné hmotovo priestorové riešenie domu bolo determinované štvorcovým tvarom pozemku a predpísanou podlažnosťou z čoho vznikla výsledná kubická forma 14x14x14. Najvýraznejším prvkom hmotového členenia objektu sú horizontálne línie pásových okien zapustených na vnútornú stranu obvodového plášťa v kombinácii s rastrom horizontálne a vertikálne členených kubusov, ktoré rôznym spôsobom vystupujú z plôch južnej a severnej fasády. Fraktálnym členením fasády pomocou jednotlivých kubusov s rozličným vyložením resp. zapustením bola snaha o variáciu vnútorných priestorov v jednotlivých úrovniach. Východná a západná fasáda sú riešené ako plné steny bez otvorov, nakoľko je tu v zmysle územného plánu predpoklad zástavby súvislého uličného bloku po obidvoch stranách. Architektonické riešenie nehľadá formálne súvislosti s pôvodnou zástavbou v bezprostrednom okolí objektu, nakoľko sa jedná o heterogénnu zástavbu bez charakterizujúcich spoločných prvkov. Polyfunkčný dom je riešený ako štvorpodlažný bez podpivničenia. Materiálové riešenie domu je zrealizované v kombinácii rôzne štrukturovaných farebných fasádnych omietok a rozsiahlejších sklenených výplní. Objekt je zastrešený plochou strechou odvodnenou do vnútorných vpustí. Stavba je koncipovaná ako klasický priečny stenový systém doplnený o ocelové stĺpy umožňujúce otvorenie priestorov. Bola realizovaná štandardnými technológiami.
Dispozičné riešenie administratívnej časti vychádza z požiadaviek vytvorenia univerzálnych priestorov pri zachovaní klasickej chodbovej schémy v nadväznosti na schodiskové a výťahové jadro. Na 1. NP sa nachádzajú vstupné priestory so sociálnym zázemím a miestnosťou určenou pre IT technológie a administratívne priestory. V 2. NP sa nachádzajú administratívne priestory so sociálnymi zariadeniami a dennou miestnosťou a strojovňa výťahu. V 3. NP sú administratívne priestory so sociálnymi zariadeniami a dennou miestnosťou. V 4. NP sú administratívne priestory s terasami, sociálne zariadenia a priestor pre kotolňu.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Návrh / Proposal
Rodinný dom
Bratislava

Viliam Chlebo

Miesto realizácie: Lombardiniho ulica č.3, Bratislava
Projekt: 2004
Ukončenie realizácie: 2008
Investor: súkromná osoba
Hlavný dodávateľ: KANVOD Zlaté Moravce
Foto: Viliam Chlebo


Dom je situovaný v Bratislave v Ľudovej štvrti z rokov 1941 – 43, ktorú poznajú starí Bratislavčania pod názvom Emiháza. Niekedy okrajová štvrť sa v súčasnosti dostáva do centra mesta. Oblasť je charakteristická radovou zástavbou dvojpodlažných rodinných domov. Stavebný pozemok tvoril koniec radu domov, ktoré individuálnymi prestavbami stratili pôvodný jednotný výzor.
Autorským zámerom bolo hmotovo zaradiť sa do existujúcej zástavby s výrazne odlišným materiálovým a tvarovým spracovaním. Hlavným cieľom bolo vytvoriť architektúru a interiérové vybavenie ako jedno dielo.
Dom je koncipovaný ako radový, pretože je tu v budúcnosti plánovaná nadväznosť na radovú výstavbu dostavbou ďalšieho rodinného domu z ľavej strany. Tri nadzemné a jedno podzemné podlažie umožnili vytvoriť pomerne veľkorysé priestory pre bývanie a spoločenské aktivity. Dispozícia je navrhnutá tak, že interiér je možné oddelením schodiskovej časti rozdeliť na dom dvojgeneračný, so samostatnými vstupmi. Charakteristickým prvkom domu, je čelná fasáda orientovaná do ulice. Nedostatok miesta na parkovanie áut vyvolal potrebu posunutia čelnej steny v prízemnej časti. Dominantným prvkom čelnej fasády je vstupná časť s oknom deleným do kríža. Fasáda je zvýraznená tehlovým obkladom. Vstupný portál má svoje grafické pokračovanie v dlažbe, kde je vytvorený „vrhnutý tieň“ z čierneho kameňa, ktorý je ukončený múrikmi oplotenia. Členenie zadnej fasády je podriadené zámeru maximálne prepojiť interiér s exteriérom.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Polyfunkčný dom Top House
Ružomberok

Rastislav Gromnica
Martin Gromnica

Adresa stavby: Madačova ul. Ružomberok
Investor: Ing. Tibor TIŠŤAN, SKI-TI Ružomberok
Realizačný projekt: 03/ 2007

Polyfunkčný dom Top-HOUSE sa nachádza v centre Ružomberka na pešej zóne, na jednom z najfrekventovanejších peších ťahov mestom. Je koncipovaný ako nárožný objekt, ktorý by mal byť určujúci pri ďalšej zástavbe väčšieho nárožného pozemku. Návrh - štúdia sa rodila v našom ateliéri koncom roku 2006. Projekt bol spracovaný začiatkom roku 2007. Samotná realizácia prebiehala v rokoch 2007-2008, kedy bol objekt dokončený a daný do užívania. V tejto lokalite je v zmysle územno-plánovacej dokumentácie predpokladaná rozsiahlejšia kompaktná výstavba komplexu polyfunkčných objektov. Top-HOUSE je situovaný ako prvý v kontakte s existujúcou štruktúrou domu služieb zo sedemdesiatich rokov. Má tri pohľadové fasády, jednu štítovú stenu pre plánovanú prístavbu a riešenie piatej fasády je pojaté ako členitá strešná terasa. Polyfuknčný dom je 5 podlažný. Nie je podpivničený, ale vyžiadal si pomerne rozsiahlu prekládku podzemných vedení inžinierskych sietí. V objekte je hydraulický výťah. Na prízemí v priamom kontakte s pešími je umiestnený predajný priestor - obchod so športovou obuvou a oblečením. Na 2. a 3. podlaží sú kancelárske priestory určené na komerčný prenájom. 4. podlažie je navrhnuté ako komfortný byt so strešnou terasou. Na 5. podlaží resp. na streche je plynová kotolňa.
Architektonicky objekt vychádza zo základnej kubickej hmoty na povrchu členenej v horizontálnom i vertikálnom smere. Ako nárožný akcent je použitá zošikmená vyklopená hmota, ktorá upútava pozornosť pasantov a je navrhnutá s miernou dávkou odvahy, provokácie ale s cieľom experimentu vzbudzujúceho záujem o architektúru.
Stavba je navrhnutá ako ŽB skelet v kombinácii s nosnými stenami a výplňovým murivom. Stropy sú železobetónové. Na fasáde je použitá kombinácia rustikálneho rastra - obklad imitujúci tehlové murivo, tmavá šedo-čierna štrukturálna hrubozrnná omietka a hladké opláštenie titánzinkovým plechom - sendvičovými panelmi. Výplne otvorov sú zvolené podľa veľkosti a bezpečnosti v hliníkových i plastových rámoch v sivom odtieni.
Z hľadiska členenia fasád je využívaný kontrast štruktúry a farebnosti materiálov.
Pri realizácii stavby bol dôsledne dodržaný projekt a na adekvátnej úrovni fungovala spolupráca investora s architektom i koordinácia stavebno-remeselných prác, čo sa prejavilo v celkovom kvalitnom prevedení.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Hotel Sandor Pavillon
Piešťany

Martin Bajtek
Danica Končeková
Matúš Konček
Martin Matunák
Ľuboš Poláček

Areál sa nachádza v uličnej zástavbe Štefánikovej ulice. Objekt pôvodného secesného Sandor pavilónu svojim ustúpením od uličnej a stavebnej čiary, ako aj svojou ojedinelou secesnou architektúrou, ostáva napriek novej prístavbe dominantným pre celý areál. Prístavba rešpektuje uličnú a stavebnú čiaru a uzatvára areál bývalej Chirany, v nadväznosti na existujúcu zástavbu Štefánikovej ulice až po evanjelický kostol. Prístavba sa svojou mierkou, objemom a výškou prispôsobila Sandor pavilónu a neprevyšuje ho .
Konverzia administratívneho a skladového objektu na hotelový, vzhľadom na jeho pôvodnú funkciu zo začiatku 20. storočia, nepriniesla secesnému pavilónu zásadné zmeny v dispozičnom riešení.
Nová časť areálu je pripojená preskleným spojovacím krčkom a zahŕňa vstupné foyer s recepciou a hotelovou halou, vjazd do podzemnej garáže, technické miestnosti, bazénové prevádzky, masáže, solárium, fitness, zasadaciu miestnosť a vedenie hotela. Nadštandardne zariadené a technicky vybavené zasadacie miestnosti vo vyššej časti prístavby umožňujú organizovanie firemných stretnutí a školení s kombináciou relaxu. Zo štvorpodlažnej prístavby s ustúpeným strešným podlažím a strešnou terasou konferenčnej miestnosti, vybieha prízemné krídlo so saunami a bazénovými prevádzkami vodoliečby, funkčne aj opticky uzatvárajúce hotelové átrium s trávnatou plochou. Do samotného átria - okrasnej záhrady je možný vstup aj z foyeru hotela. K Sandor pavilónu je zo severovýchodnej strany pripojený prízemný objekt kuchyne, zásobovaný z ulice rampou medzi pavilónom a susedným objektom. Celý objekt bol pri rekonštrukcii podkopaný a pod prístavbami a átriom bola umiestnená podzemná garáž a technické priestory. V pôvodnom Sandor Pavillone sa v suteréne nachádza ďalšie technické vybavenie objektu. Na prízemí pavilónu, do ktorého návštevníci prejdú šikmou rampou z foyeru, sa nachádza kaviareň, klub bar a reštaurácia, s vyhliadkou možného stolovania na letnej terase pod starou lipovou alejou. Na ďalšom podlaží a v podkroví sú dispozične klasicky, vybavením však nadštandardne, riešené dvojlôžkové a jednoposteľové izby a tri apartmány. Úpravou konštrukcie krovu bolo možné plnohodnotne využiť aj podkrovie. Podkrovné izby sú presvetlené sklenenými vikiermi umiestnenými v okenných osiach zreštaurovanej fasády pavilónu. Nové prístavby so súčasným tvarovým a materiálovým riešením pôsobia v porovnaní so Sandor Pavillonom kontrastne. Tento kontrast zvýrazňuje secesné proporcie a ornamenty pôvodnej budovy.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica Drahomíra Dobrotková Branislav Rzyman Miroslav Hudák Anna Dobrucká
Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica
Drahomíra Dobrotková
Branislav Rzyman
Miroslav Hudák
Anna Dobrucká

Druh výstavby: Rekonštrukcia – exteriér
Hlavný projektant: STAVOPROJEKT Poprad, a.s.
Doprava a terénne úpravy: Ing. Bohuslav Mäsiarčik
Inžinierske siete: Ing. Emil Malast
Ing. Dušan Zborovjan
Autor umeleckých diel: Mgr. art. Vladislav Plekanec
Hlavný zhotoviteľ: Cesty Nitra a.s.
Subdodávatelia: SATES MORAVA spol. s r.o.
MIKON SK s.r.o.
Stavebník: Mesto Skalica
Celkové inžinierske náklady: 177 mil. Sk z toho príspevok z EÚ: 120 mil. Sk
Realizácia: 08/2005 – 08/2007
Plocha riešeného územia spolu: 52 764,40 m2
Foto: Peter Čech, Miroslav Mindáš, Miroslav Hudák

Bývalé slobodné kráľovské mesto Skalica je z hľadiska historického, architektonického a urbanistického miestom, kde sa na malom priestore starobylého jadra nachádza množstvo hodnotných pamiatok. Spolu s drobnou rázovitou zástavbou vytvárajú vzácny a relatívne zachovaný model stredovekého osídlenia. Prínos nášho riešenia je v harmónii celku pri rešpektovaní historických princípov pretransformovaných pre súčasnosť.
Prvé ponukové štúdie vznikli ešte v roku 2003. Potom v rýchlom slede za sebou všetky stupne projektovej dokumentácie najprv na 1. etapu a nakoniec sa projekt rozrástol o ďalšie 3 etapy, čo zahŕňa celú pamiatkovú zónu mesta, celé jeho centrum. Skalica je vďaka vedeniu mesta jedným z mála slovenských miest, ktoré sa môžu pochváliť tak rozsiahlou rekonštrukciou. Upravené verejné plochy mesta dajú vyniknúť historickým budovám a urbanistickej štruktúre mesta pri zachovaní jeho historického charakteru.
1. etapa Potočná ulica pozostáva z 2 pruhov vozidlových komunikácií, parkovacích plôch pozdĺž chodníkov, chodníkov pozdĺž domov a výrazného stredového parku. Voľba materiálu zabezpečuje pochôdznosť, farba striktne oddeľuje peší pohyb od vozidlového. Potočná ulica bola charakteristická lokalizáciou dominantného fenoménu zelene vo forme lipovej aleje pozdĺž koryta Stračinského potoka, ktorý prechádzal stredom uličného profilu. Koryto bolo v minulosti po celej dĺžke zasypané. Jadro pešieho pohybu tvorí stredový ostrov zelene, kde koryto potoka evokuje chodník s osadenými prvkami „vody“ – fontána – potok, pítka. Tu sa odohrávajú všetky aktivity života v tomto mikropriestore. Podhradie tvorí systém členitých uličiek smerujúcich k hradbám. Ide o prostredie, ktoré je z hľadiska urbanistického aj architektonického výslednicou pôvodných vzťahov pri utváraní osídlenia v nadväznosti na hradobný systém.
V 2. etape sa rieši vlastné centrum Skalice – Námestie slobody – a cestný prieťah cez Skalicu. Priestor námestia je vnímaný ako centrálny komunikačný uzol s mnohofunkčným využitím a s výrazným historickým akcentom. Podľa dostupnej dobovej dokumentácie je cez námestie formovaný komunikačný pás, ktorý ho pretína na 2 časti. Cestný prieťah je z dlažby, ktorá sa svojim tvarom a štruktúrou čo najviac približuje pôvodnej. Dláždená plocha cesty zároveň vytvára prirodzený retardér, snahou je odkloniť automobilovú dopravu v čo najväčšej miere cez obchvat. Zeleň je redukovaná, aby v čo najväčšej miere vynikli historické pamiatky. Plocha je pripravená pre spoločenské aktivity. Parkovanie vozidiel je usmernené, ulice ukľudnené a zjednosmernené. Význam námestia je podporený drobnou architektúrou a umeleckými dielami. Historickému morovému stĺpu je vrátená pôvodná, historicky doložená poloha. Pred gymnáziom je priestor pre pešie aktivity. Historicky doloženej ploche Kispiacz (Malé námestie) je vrátený pôvodný výraz aj funkcia trhového miesta. Park oproti radnici je určený na dožitie, prioritou bude novostavba, ktorá vráti ulici pôvodnú dimenziu.
Cieľom riešenia 3. etapy je dotvorenie Potočnej ulice, ktorá svojím, aj keď zjednodušeným výrazom nadväzuje na riešenie v I. etape. Na križovatku ulíc Potočnej a Štefánikovej sú podľa dobovej fotografie vrátené sochy Sv. Floriána a Jána Nepomuckého.
4. etapa rieši ulice na severovýchod od Námestia slobody. Materiálovo sú riešené podľa ich charakteru, historického prieskumu a požiadaviek mesta. 4. etapa nie je ešte dokončená.
Sadové úpravy boli vypracované na základe dendrologického prieskumu a generelu zelene. Plochy zelene sú verejnosti prístupné bez obmedzenia. Kompozičným princípom je pohľadovo uvoľniť cenné pamiatky a pamätníky, odstrániť nehodnotné dreviny a dreviny ihličnaté, ktoré do historického centra nepatria. Nové dreviny boli dosádzané tak, aby bol zachovaný rytmus výsadieb a historická lipová aleja.
Priestory sú doplnené drobnou architektúrou a infosystémom. Pôvodným umeleckým dielam bol vrátený ich význam a poloha. Na Nám. slobody bola inštalovaná socha kráľa Ľudovíta I. Veľkého, ktorý udelil Skalici výsady slobodného kráľovského mesta. Na „Malom námestí“, kde sa konali trhy, stojí Trhovník. Navrhnuté sú ešte sochy Skaličana – sediaca postava s čašou vína na Potočnej, mních s knihou pred gymnáziom a kamenná šachovnica na stolíku pre verejnosť. Pri výstavbe boli objavené aj pôvodné studne, ktoré sú prezentované verejnosti.
Skalica je príkladom jednotného dotvorenia celého centra mesta do harmonického celku. Je to mesto, ktoré má dušu.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Návrh / Proposal
Europa Shopping Center a Europa Business Center Banská Bystrica
Marian Šovčík
Pavel Záriš
Branislav Somora
Juraj Kalus

Adresa diela: Na Troskách 25, Banská Bystrica
Ukončenie realizácie: ESC – december 2006
EBC – apríl 2008
Developer: VAV Invest, s.r.o., Banská Bystrica
Investori: Europa Shopping Center, a.s., Banská Bystrica
Europa Business Center, a.s., Banská Bystrica
Generálny projektant: AMŠ Partners spol. s r.o., Banská Bystrica
Generálny zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Bratislava

Europa Shopping Center (ESC) a Europa Business Center (EBC) sa nachádzajú v geografickom ťažisku mesta Banská Bystrica. Koncentráciou tak významných funkcií do priestoru, ktorý predtým pôsobil ako periféria, sa dosiahlo funkčné, esteticky a výrazovo účinné plnohodnotné mestské prostredie. Oba komplexy EBC a ESC sa nachádzajú 200 m od začiatku pešej zóny v lokalite Trosky. Svojím umiestnením prirodzene predlžujú pešiu trasu z historického jadra práve k sídliskám Fončorda a Radvaň.

Europa Shopping Center
Výstavba začala na jeseň 2004, otvorené bolo v decembri 2006. Objekt je navrhnutý ako kompaktný horizontálny monoblok, ktorého hlavné priestory sú orientované dovnútra. Jeho južný cíp – nárožie vytvára vertikálny monoblok EBC. Pozdĺž raz zalomenej osi je vytvorený vnútroobjektový pasážový, zhora presvetlený dvojpodlažný priestor s obojstrannými galériami na poschodí. V pôdorysnom ťažisku objektu sa pasáž rozširuje na vnútorné prestrešené námestie, do ktorého je zaústená aj pasáž zo smeru vrcholu Trosiek. Štruktúra hmoty objektu ESC odzrkadľuje jeho funkčnú náplň. Jej mierka sa zámerne zmenšuje od Fončordy k historickému jadru mesta. Materiálové a farebné riešenie vychádza z použitia prírodných materiálov, ako je: kameň, sklo, drevo, hliník v ich prirodzenej štruktúre a farebnosti. Zvláštny dôraz je kladený na strešnú krajinu - na tzv. piatu fasádu, nakoľko objekt ESC je vnímaný aj z nadhľadu - z parkoviska návršia Trosiek a z hotela. Okrem parkovísk je zvyšok strechy riešený ako parková zeleň. Objekt ESC má tri vstupy pre peších zvýraznené malými námestiami, ktoré obohacujú urbanistickú štruktúru mesta. Hlavný vstup je od Huštáku v predĺžení existujúcej pešej zóny Dolnej ulice. Druhý vstup je od Fončordy a tretí z vrcholu Trosiek.
Obstavaný priestor: 438 068 m 3
Plocha zastavaná podlažím: 91 453 m 2
Úžitková plocha: 83 874 m 2

Europa Business Center
Výstavba začala v roku 2007, ukončená bola v apríli 2008. EBC je objekt navrhnutý ako administratívna budova a s 22 nadzemnými a 1 podzemným podlažím bezprostredne napojeným na objekt ESC. EBC má trojuholníkový tvar, ktorého tangentu pretína komunikačné vertikálne jadro. Spolu vytvárajú dynamiku, ktorá robí budovu nevšednou a osobitnou čitateľnou z pohľadu architektonického tvaroslovia a urbanistickej kompozície.
Obstavaný priestor: 59 259 m3
Zastavaná plocha: 1 258 m2
Podlahová plocha: 14 633 m2
Výška objektu: 89 m


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Návrh / Proposal
Domov seniorov Archa
Bratislava

Zuzana Žalmanová
Peter Žalman

Projekt: 2004
Realizácia: 2006 - 1.etapa,
október 2007 - 2. etapa prístavby.

Budova je „neviditeľná“- nachádza sa vo vnútrobloku z panelových bytových domov, ktoré vytvárajú malú obytnú skupinu, blok. Po zmene v roku 1990 bola typová škôlka upravená pre potreby domova seniorov. Ten sa postupne vyprofiloval na jedinečné zariadenie, kde tvoria väčšinu osadenstva (68 ubytovaných) ľudia postihnutí Alzheimerovou chorobou.
Prístavba škôlky neznamenala vyriešiť len novú časť budovy, ale riešiť celý komplex služieb nie podľa vzoru, ale podľa skúseností z praxe z prevádzky zariadenia. Domov seniorov Archa je ten typ architektúry, kde je vnútro podstatnejšie ako vonkajšok. Budova ARCHY má svoju dušu - starčekovia aj keď sú nepohybliví, sú stále v pohybe. Pre človeka s odchádzajúcou pamäťou je dôležitá starostlivosť a láska.
Prístavba hmotovo nadvazuje na jestvujúcu dvojpodlažnú pravouhlú hmotu MŠ. Architektúra fasády vychádza z klasického princípu steny a otvoru. Dôležitá je väzba na okolitý terén - záhrada je súčasťou komplexu. Horné ustúpené podlažie s terasou obsahuje izby - bunky s jedálenským kútom a kúpeľňou. Priestor medzi novou ubytovacou časťou a jestvujúcim objektom tvorí časť Denný stacionár- je to spojovacia chodba s relaxačným priestorom a zázemím.