Virtuálna galéria

  CE · ZA · AR 2008 - vyhlásenie nominácií Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov

Slovenská komora architektov vyhlásila tento rok siedmy ročník Ceny za architektúru CE · ZA · AR 2008. Cena sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré význanmne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. Cena sa udeľuje v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a premyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér. Hlavným poslaním je informovanie o dianí na poli architektúry za posledný rok a predstavenie architektonických diel širšej verejnosti.

Tento rok sa prihlásilo do Ceny za architektúru 63 architektonických diel, z nich odborná porota, ktorá zasadala 13. júna 2008 v zložení: Ing. arch. Ľubomír Závodný – predseda poroty, Ing. arch. Igor Jeník (GER), Ing. arch. Pavol Paňák, Mgr. Miloš Pietor, Ing. arch. Ján Stempel (ČR), Prof. Ing. Akad. arch. Alena Šramková (ČR), Ing. arch. Zuzana Zacharová.

Vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách sa uskutoční 8. októbra 2008 počas slávnostného gala-večera v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, za účasti nominovaných, odbornej poroty, sponzorov, novinárov a architektonickej obce zo Slovenska a z Českej republiky.zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: RODINNÉ DOMY
1. Rodinný dom, Bojnice
Autor: Ing. arch. Amro Khalifa

Foto: archív autora
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: RODINNÉ DOMY
2. Nadstavba rodinného domu, Medzierka, Bratislava
Autor: Ing. arch. Ilja Skoček

Foto: P. Safko a I. Skoček
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: RODINNÉ DOMY
3. Rodinný dom, Rusovce
Autor: Ing. arch. Maroš Fečík

Foto: P. Safko
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: BYTOVÉ DOMY
1. Athos – Porthos – Aramis, Machnáč – Bratislava
Autori: Ing. arch. Peter Čavara, Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. Akad. arch. Fedor Minárik

Foto: autori
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

nominácia v kategórii: BYTOVÉ DOMY
2. Triangolo, Spojná ul., Nitra
Autori: Ing. arch. Ivan Matušík, Ing. arch. Sebastian Nagy

Foto: I. Karlík
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

nominácia v kategórii: BYTOVÉ DOMY
3. Polyfunkčný objekt Dominant, Nám. Hraničiarov, Bratislava
Autori: Ing. arch. Peter Jančo, Ing. arch. Eva Jančová, Csc., Zuzana Bžochová, Ing. arch. Peter Návrat, Lenka Beňušová, Martina Pintérová, Ing. arch. Ľubomír Šlachta, Ing. arch. Milan Andráš, CSc.

Foto: T. Takács
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

nominácia v kategórii: OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
1.Mestská športová hala , Nitra
Autori: Ing. arch. Viktor Šabík, Ing. Marek Šumichrast

Foto: archív autorov
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

nominácia v kategórii: OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
2. Sídlo firmy EMATECH – Technológie, Lužianky
Autor: Ing. arch. Milan Csanda

Foto: Pavel Meluš
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
3. Dom Smútku, Modra
Autori: Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. Mária Krumpolcová, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Vladimír Vodný

Foto: autori
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
1. Sklad 7, Prístavná ul., Bratislava
Autori: Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Branislav Kaliský

Foto: P. Prček a archív autorov
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
2. Vila Nečas, Žilina
Autori: Ing. arch. Ivan Jarina, Ing. arch. Martin Kubovský
Spolupráca: Ing. Jozef Adamčík

Foto: archív autorov
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
3. Areál Starý Mlyn, Branč
Autori: Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Foto: autori
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: INTERIÉR
1. Interiér kaplnky v kláštore Redemptoristov, kongregácia najsv. Vykupiteľa, Bratislava
Autor: Ing. arch Gabriel Zajíček, výtvarné diela: Max Faller

Foto: G. Zajíček
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: INTERIÉR
2. Kardiocentrum Nitra, v priestoroch Fakultnej nemocnice v Nitre
Autori: Ing. arch. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica

Foto: archív autorov
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: INTERIÉR
3. Interiér Vily Novosvetská ul. Bratislava
Autori: Ing. arch. Michal C. Hronský PhD., Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Foto: Paťo Safko a autori
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

nominácia v kategórii: EXTERIÉR
1. Stavebné úpravy komunikácií a spevnených priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica
Autori: architektúra – Ing. arch. Drahomíra Dobrotková, Ing. arch. Branislav Rzyman, Ing. arch. Miroslav Hudák, sadové úpravy – Ing. Anna Dobrucká

Foto: archív autorov
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

nominácia v kategórii: EXTERIÉR
2. Revitalizácia toku Dubová v km 4, 32 – 5, 27, Piešťany
Autori: Ing. Eva Wernerová, Igor Bučenec, Peter Pospiech

Foto: autori
>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

nominácia v kategórii: EXTERIÉR
3. Pešia zóna Šaľa – 1. etapa
Autori: Ing. arch. Kornel Kobák, Ing. arch. Oľga Melcerová, Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Ondrej Pleidel, Ing. arch. Peter Vitko

>>>Foto - vysoké rozlíšenie<<<