Virtuálna galéria

  Záverečný protokol zo zasadania medzinárodnej poroty pre udelenie Ceny Dušana Jurkoviča 2007

1. Porota zasadala v dňoch 28. a 29. septembra 2007 v priestoroch Spolku architektov Slovenska. Súčasťou protokolu je prezenčná listina.
2. Členovia poroty si zvolili za predsedu poroty prof. Marka Pogacnika, Arch. Dr.
3. Porota sa pri svojom rozhodovaní riadila platným štatútom Ceny Dušana Jurkoviča.
4. Do súťaže o Cenu Dušana Jurkoviča pre rok 2007 bolo prihlásených 24 architektonických diel, 1 prihlásený účasť v súťaži odvolal. V prvej časti zasadania si členovia poroty prezreli panely súťažných prác a oboznámili sa s obsahom predloženej dokumentácie.
5. V prvom kole boli nominované bez určenia poradia nasledovné diela:
§ Obytný súbor „OCTOPUS HABITAT“, Bratislava
§ Národné centrum vodného póla, Nováky
§ Rekreačná chata, Senec
§ Rekreačná chata „CHATAOKATA“, Rovinka
§ Obytný súbor Karloveské rameno, Bratislava
§ Letecké múzeum, Košice
§ Bytový dom „B 5“, Bratislava

6. Porota po ďalšom zhodnotení a diskusii rozhodla nasledovne:
Porota navrhla na nomináciu jedno dielo, ktorému následne udelila Cenu Dušana Jurkoviča 2007: Obytný súbor „OCTOPUS HABITAT“ v Bratislave autora Ing. arch. Petra Sticzaya-Gromského.
Porota ocenila ako architekt dokázal v intenzívne zastavanom bloku riešiť náročné architektonické a urbanistické otázky: vzťah k rušnej ulici, ohľad na presvetlenie priestorov, stvárnenie dvora, vnútorné komunikácie. Výraz architektúry sa môže zdať trochu poplatný trendom, ale vhodné urbanistické zapojenie stavby do organizmu mesta by malo zostať trvalou hodnotou tohto obytného komplexu.

V Bratislave dňa 29. septembra 2007zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Laureát Peter Sticzay-Gromski Spoluautor: Pavlína Vlačihová Obytný komplex OCTOPUS HABITAT Bratislava, Záhradnícka ul.
Hlavný projektant: GRIDO SK, s.r.o.
Spolupráca: Marek Kolčák, Monika Šutá, Petra Rajchlová
Realizačný projekt: A4 ARCHITECTURE s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ stavby: IN VEST, s.r.o.
Investor: IUWE a.s.
Realizácia: máj 2005 - január 2007
Plocha pozemku: 4 936,00 m2
Plocha zastavaná: 4 141,30 m2
Plocha úžitková: 21 523,50 m2
Plocha bytov: 11 563,6 m2
Obstavaný priestor: 82 269,50 m3
Podlažnosť: 1 podzemné podlažie a 12 nadzemných podlaží
Počet bytov: 160, 1- 5-izbové
Plocha administratívy: 627m2
Plocha obchodov: 436m2
Kapacita parkoviska: 188 áut
Garážové boxy: 16
Foto exteriér: Paťo Safko
Foto interiér: Ľubo Stacho


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Karol Stassel Juraj Šujan Obytný súbor Karloveské rameno
Adresa diela: Karloveské rameno 6 - 8, 841 04 Bratislava 4
Vyzvaná architektonická súťaž: 2002, 1. cena
Projektové práce: 2003 - 2004
Realizácia: 2005 - 2006
Investor: Karloveské rameno, s.r.o., Bratislava
Developer: J&T REAL ESTATE, a. s., Bratislava
Hlavný projektant: Ing. arch. Juraj Šujan, autorizovaný architekt, Bratislava
Hlavný dodávateľ stavby: SKANSKA PS, a. s., Bratislava
Celkové náklady stavby: 555 mil. Sk bez DPH
Byty: 144 b. j., 12 134,74 m2
Občianska vybavenosť: 1 313,41 m2
Podzemné garáže: 163 stojísk, 4 248,15 m2
Foto: Ľubo Stacho


zväčšiť zväčšiť

Juraj Kiaba Národné centrum vodného póla SR
Miesto – adresa: Areál Kúpaliska Delfín, Nováky
Projekt: 2001 - 2003
Realizácia: 10/2002 - 06/2006
Investor: Novácke chemické závody, a.s.
Hlavný dodávateľ: Priemstav Stavebná, a.s.
Foto: Ľubo Stacho. Juraj Kiaba


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Marek Kolčák Fedor Minárik Bytový dom B5
Miesto stavby: Polyfunkčné centrum Petržalka, Zadunajská ulica
Investor: BYTCorp. Bratislava
Úžitková plocha: 5 260 m2
Obstavaný priestor: 19 450 m2
Počet bytov: 60
Realizácia: 2005 – 2006
Fotografie: Ľubo Stacho


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Martin Drahovský Letecké múzeum Košice
Miesto: Letisko Košice - Barca
Investor: Slovenské technické múzeum
Spolupráca: Peter Pásztor, Mariana Skumaničová, Anton Reitzner, Jozef Kaliský
Statika: Stanislav Tury – OK, Matti Orpana (Fínsko)
Hlavný zhotoviteľ: HS HSV - Košice
Realizácia OK: Steel Energy Košice
Plachtová krytina : Cosmex a.s. Bratislava, Laugart Trenčin, Ing.arch. Ján Dolejší
Zastavaná plocha : 3 360 m2
Krytý priestor: 2 920 m2
Obstavaný priestor neuzatvorený : 22480 m3


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Ján Studený Spolupráca: Martin Vojta Chata Slnečné jazerá, Senec
Miesto stavby: Slnečné jazerá - sever, Senec, SK
Klient: súkromná osoba
Autor: ksa./ Ján Studený, spolupráca: Martin Vojta
Projekt: 2002-2004
Realizácia: 2004-2006
Hlavný dodávateľ: Ing. Milan Plevák


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Tibor Andráši Zuzana Bumbálová Martin Hanták Michal C. Hronský CHATAOKATÁ Rovinka
Lokalita: Rovinka - Košariská
Ukončenie realizácie: 12/2006
Foto: Martin Hanták


zväčšiť zväčšiť

Andrej Gürtler Anton Kiska Spoluator: Milan Červenák Polyfunkčný súbor „Koprivnica“ Bratislava-Dúbravka
Investor: SUBTERRA spol. s r. o,Bratislava
Projektant: ATYP PROJEKT spol. s r.o., Bratislava
Generálny dodávateľ: Špeciálne činnosti - Fabrický, spol. s r.o. Bratislava
Spolupráca: Boris Chmel, Juraj Krajčírik Juraj, Anka Žížková
Konštrukčné riešenie: Ján Bíly, Peter Tamaškovič
Zastavaná plocha: 6. 432, 50 m2
Úžitková plocha: 20. 388, 30 m2
Byty: 140 spolu, 6. 728, 00 m2
Obchody a služby: 17 spolu 1. 523, 90 m2
Počet parkovacích státí: 247 OA, z toho podzemné garáže185 OA,41 MC
Foto: Rudolf Lendel


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Branislav Ivan Radoslav Ivan Miloslav Dulík Róbert Burger Viacúčelová športová hala Poprad Aréna
Lokalita: Poprad – Juh III
Dátum vzniku projektu: 03 / 2005
Dátum realizácie diela: 10 / 2006
Investor: Mesto Poprad
Hlavný dodávateľ: Ingsteel, spol. s r.o.


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Norbert Gubka Martin Ďurík Bytový dom Jozefská ul. – Nám. Slobody v Bratislave
Investor: INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL, s.r.o.
Spolupráca: Helmut Käst, Miloš Pokšiva
Dodávateľ stavby:Domex, s.r.o.
Začiatok projekčných prác: 8/2004
Realizácia: 6/2005 - 12/2006
Zastavaná plocha: 287,4 m2
Úžitková plocha: 1100 m2
Počet bytov: 8
Úž. plocha bytov: 593 m2
Počet parkovacích miest: 10
Foto: Norbert Gubka


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Dušan Krepop Pavel Suchánek Rudolf Žákovský Avion Shopping Park Bratislava - Extension
Spolupráca: Terry Evenden, Dánsko, Ladislav Staňo
Generálny projektant: Krepop & Suchánek AK s.r.o., Bratislava
Investor: Inter Ikea Centre Slovensko, s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ: IMOS Brno, a.s. – organizačná zložka Žilina
Investičné náklady: 1 mld Sk
Projektová príprava: 2004 – 2007 (štúdia, dokumentácia pre ÚR, dokumentácia pre Zmenu stavby pred dokončením, tendrová dokumentácia, autorský dozor pri spracovaní realizačného projektu a výstavbe)
Výstavba: 20. 11. 2005 – 06. 03. 2007
Realizačné projekty: S- projekt plus, a.s., Zlín, CZ
Základné kapacitné údaje:
celková úžitková plocha 49 881 m2
počet parkovacích miest v garáži 620
počet nových parkovacích miest na teréne 145
spevnené plochy, komunikácie 11 087 m2
plochy zelene a sadových úprav 3 995 m2
celkový obstavaný priestor 317 173 m3


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Oliver Sadovský Matúš Vallo 21 radových domov v Bratislave
Adresa: Vavrinecká ulica, Slanec, Bratislava
Projekt: 2004
Realizácia: 2007
Investor: Grunt


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Oliver Sadovský Matúš Vallo Dom na dome Bratislava, Dostojevského rad
Projekt: 2004
Realizácia: 2006


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Juraj Hermann a kol. Administratívny komplex na Štefánikovej ul. V Bratislave
Autor návrhu: P-T, spol. s r.o.: Juraj Hermann, Anton Havlíček, Helena Vojtková, Daniel Mikunda, Jana Valachovičová, Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Beáta Hermannová
Rok vzniku projektu: 2002, 2005
Rok realizácie diela: 07 / 2004 – 06 / 2006
Investor: Merius, a. s., Bratislava
Hlavný dodávateľ: HORNEX, a. s., Bratislava
Foto: Ľubo Stacho


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Kalin Cakov Emil Makara Polyfunkčny komplex Boria Bratislava - Ružinov.
Spolupráca: Peter Wirth, Marek Fillo, Mária Kubečková, Katarína Jonášiová, Marek Rudohradský, Pavol Ružbarský, Metodiy Monev, Branislav Moravík
Investor: APOLLO REAL s.r.o.
Celková plocha: 9 138 m2
Zastavaná plocha pozemku: 2 848 m2
Úžitková plocha: 20 096 m2
Byty: 15 834 m2
Administratívne priestory: 1 340 m2
Obchody: 1 084 m2
Počet bytov: 185
Počet parkovacích miest: 194 ( 120 interiér + 74 exteriér )


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Juraj Čerešňák Rodinný dom Modra Harmónia
Projekt: 2004
Realizácia: 2004 – 2006
Hlavný dodávateľ: subdodávateľsky
Počet osôb: 3 - 4
Obytné miestnosti: 4
Zastavaná plocha: 100,8 m2
Úžitková plocha: 143,7 m2
Obstavaný priestor: 588,2 m3
Foto: Juraj Čerešňák


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Marcel Dzurilla Peter Jurkovič Lukáš Kordík Roman Žitňanský SUSHI Bratislava
Miesto: obytný súbor Rozadol, Bratislava
Úžitková plocha: 65 m2
Výtvarná spolupráca: Ján Šicko
Projekt: apríl 2006
Realizácia: jún – september 2006
Investor: SUSHI EUROPE, s.r.o.
Hlavný dodávateľ: Eben – stolárske výrobky
Intex – cementové stierky a podlahy
Noxlight – osvetlenie
Foto: Peter Jurkovič


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť

Marianna Hajdu Ivan Brizlák Predajňa Mustang Bratislava
Miesto – adresa diela: Shopping Palace Soravia – Bratislava
Projekt: 9/2004
Realizácia: 2004
Investor: Silendo spol. s.r.o.
Hlavný dodávateľ: Del spol s.r.o.
Autor fotografií: Matúš Lago


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Martin Ďurík Norbert Gubka Michaela Paluchová Bar Grandes Melones Bratislava
Miesto stavby: Laurinská 3, Bratislava
Investor: autori
Dodávateľ stavby: Tisovský
Začiatok projekčných prác: 12/2005
Začiatok výstavby: 1/2006
Ukončenie výstavby: 3/2006
Celkové real. náklady: 2,5 mil. Sk
Foto: Veselský


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Tibor Andráši Zuzana Bumbálová Martin Hanták Cognac Embassy Bratislava
Miesto: Bratislava, Panská ul. 7, 1. poschodie
Ukončenie realizácie: 3/2006
Autor fotografií: Martin Hanták


zväčšiť zväčšiť

zväčšiť zväčšiť

Anna Dobrucká a kolektív Vízia rozvoja plôch zelene v Skalici v kontexte strategického rozvoja mesta
Objednávateľ: Mesto Skalica
Zhotoviteľ: Ing. Anna Dobrucká – Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry
Hlavný riešiteľ: Ing. Anna Dobrucká, autorizovaný krajinný architekt – tvorba krajiny
Doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.- manažment a stratégia (FM UK v Bratislave)
Spoluriešitelia: Ing. arch. Pavel Škorvánek – urbanizmus (Ateliér 3+ s.r.o.), Mgr. Lucia Dobrucká – stratégia (FM UK v Bratislave), Mgr. Miloš Mrva – finančno-sociálne vzťahy (FM UK v Bratislave),,Mgr. František Olšavský – marketing územia (FM UK v Bratislave), Ing. arch. Boris Kocúr – architektúra (Ateliér 3+ s.r.o.), Ing. arch. Mária Holčeková – architektúra (Ateliér 3+ s.r.o.),,RNDr. Ján Hrbatý – ochrana prírody a krajiny (CHKO Záhorie), Mgr. Eva Škorvánková – história a etnografia (FF UK v Bratislave)
Konzultanti: Ing. Stanislav Chovanec – primátor mesta, Ing. Vladislav Horňák – vedúci odd. regionálneho rozvoja, Ing. Emil Flajžík – odd. životného prostredia


zväčšiť zväčšiť

Oľga Janáková Rastislav Janák Tomáš Haviar Marek Petrek Úprava fortifikačnej priekopy na pešiu zónu a revitalizácia čitárne Červený rak Bratislava - Staré mesto
Osvetlenie: Tibor Herchl
Sadové úpravy: Magdaléna Horňáková
Statika: Ivan Holub
Projekt pre stavebné povolenie: marec 2002, jún 2005
Realizačný projekt: júl 2005, september 2006
Realizácia: december 2005 – november 2006
Investor: PAMING – mestský investor pamiatkovej obnovy
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Užívateľ: Mestská knižnica Bratislava
Pamiatkový dozor: I. Staník, KPÚ Bratislava
Foto: Paťo Safko