Virtuálna galéria

  K termínu odovzdania druhého kola, t.j. do 23.03.2009 bolo predložených 5 súťažných návrhov. Na vyhodnotenie súťaže bola menovaná porota v zložení:
Ing. Pavol Sýkorčin - predseda poroty MZV,
Ing. Vladimír Čurný - člen poroty MZV,
Ing. Vladimír Brziak - člen poroty MZV,
Ing. René Pavlovič - člen poroty MZV,
Mgr. Petra Vargová - členka poroty MZV,
Ing. arch. Ján Frimmer - člen poroty MZV,
Ing. arch. Pavol Mrázek - člen poroty SKA,
Ing. arch. Ivan Kočan - člen poroty SKA,
Ing. Jozef Ďurďa - člen poroty SKSI,
Ing. Ján Ralbovský - člen poroty SKSI,
Ing. Marián Ďurka - sekretár overovateľ,
Ing. arch. Karol Hoffman - overovateľ

Po vyhodnotení súťaže porota pristúpila k otvoreniu obálok s menami autorov jednotlivých ocenených návrhov ,z ktorého vyplynulo nasledovné poradie:
1. cena: Ing. arch. Ján Pavúk PhD.
2. cena: GFI, a. s.zväčšiť zväčšiť

1. cena: Ing. arch. Ján Pavúk PhD.


zväčšiť zväčšiť

2. cena: GFI, a. s.


zväčšiť zväčšiť

neocenený návrh


zväčšiť zväčšiť

neocenený návrh


zväčšiť zväčšiť

neocenený návrh