Téma: Výsledky tzv. "súťaže" Nová kežmarská chata

22.6.2014 |  Ing. Pavol Ruják
 
Do súťaže bol zaslaný pekný počet - až 95 návrhov od architektov z 9-ich krajín Európy - súťažiaci sa pravdepodobne domnievali, že táto súťaž bude "transparentná" (transparentnosť v architektonickej súťaži znamená, že nebude dopredu predurčené kto to má vyhrať a koho treba preventívne vylúčiť...)
Súťažná porota zasadala namiesto plánovaných dvoch dní až tri dni - od 12.6. do 14.6.2014 a výsledky ich hodnotenia si môžete pozrieť na www.kezmarskachata.sk.

Môj stručný komentár k hodnoteniu :
1. je nanajvýš čudné a zarážajúce, že boli ocenené také návrhy, ktoré nespĺňajú požiadavky na obsah súťažných návrhov stanovené v súťažných podmienkach. Jedným z dôležitých hodnotiacich kritérií bolo ekologické riešenie stavby umiestnenej v TANAP-e, pod týmto kritériom rozumiem predovšetkým ekologické a úsporné hospodárne využívanie odpadovej a dažďovej vody a ekologický odvod týchto vôd - zo zverejnených súťažných panelov je jasné, že ani jeden z ocenených návrhov sa ekológiou nezaoberal !!!
2. vyhotovené situácie ocenených návrhov sú bez zakreslených inžinierskych sietí, bez širších väzieb na okolie, bez riešenia širších vzťahov !!!
3. v ocenených návrhoch umiestnených na 2. a 3. mieste chýbajú vykresy architektonických pohľadov - ortogonálnych pohľadov v súťažných podkladoch boli predpísané 4 pohľady v merítku 1:100 (ocenený návrh na 2. mieste má len 2 pohľady a ocenený návrh na treťom mieste má iba 3 pohľady)
4. v jednom z ocenených návrhov chýba v súťažných podmienkach predpísaná interiérová 3D vizualizácia.
5. každému je jasné, že pri energeticky úsporných budovách musí byť návrh budovy taký, aby obvodový plášť bol minimálnej plochy pri maximálne využitom obostavanom priestore - chata ocenená 1. miestom je navrhnutá vysunutá nad terénom na podpernej konštrukcií s obvodovým plášťom zasahujúcim pod 1.NP - týmto "nápadom" dôjde k zbytočným stratám tepla v spodnej časti stavby - autori tohoto "architektonického trilobitu" nemajú o energeticky úsporných budovách zrejme ani šajnu a čudujem sa tzv. "odbornej" porote, že nevidia tieto závažné nedostatky ocenenej budovy.
6. obvodový plášť návrhu budovy ocenený 1-ým miestom nie je nehorľavý, pretože je tvorený z dreveného záklopu a z drevených panelov - a toto riešenie je z hľadiska požiarnej ochrany nevyhovujúce !!!
7. vrcholom nerešpektovania prírodného prostredia TANAP-u je návrh valcovitej budovy dosahujúcej výšku 5 podlaží - ocenený 3-ím miestom !!!

Namiesto záveru :
Mohol by som pokračovať vo vymenovaní všetkých nedostatkov ocenených návrhov, ale nechcem písať na tomto fóre príliš dlhé príspevky. Jediným pozitívnym pohľadom na výsledky tejto súťaže by mohla byť skutočnosť, že z deviatich krajín EÚ boli ocenené návrhy výlučne slovenských a českých architektov... BUĎ SME MY SLOVÁCI A ČESI TAKÁ EURÓPSKA ŠPIČKA (THE BEST OF EXCELLENT) ARCHITEKTONICKÉHO DYZAJNU, ALEBO JE TO NIEČÍM CELKOM INÝM...
P.S.: Kolegovia, ktorí ste podali súťažný návrh a v porovnaní s ocenenými návrhmi máte na túto NETRANSPARENTNÚ KAMUFLÁŽ podobný názor ako ja, vyzývam Vás, k spoločnému postupu proti cynickému a povrchnému neodbornému hodnoteniu a dokonca odmeňovaniu takých návrhov, ktoré mali byť vylúčené - spoločnými právnymi krokmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní! NENECHAJME ZO SEBA ROBIŤ ŠPINAVÉ HANDRY !!! NEBOJME SA VYJADRIŤ SVOJ NÁZOR NA ARCHITEKTONICKÉ KAMUFLÁŽE, ZACHOVAJME SI STAVOVSKÚ ČESŤ !!!


::Pridať diskusný príspevok::

Dátum: 15.10.2016
Od: JimmiXzS
Predmet: RE: VĂ˝sledky tzv.
ct7TvG http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Dátum: 15.10.2016
Od: JimmiXzS
Predmet: RE: VĂ˝sledky tzv.
w6MQY0 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Dátum: 12.8.2016
Od: JimmiXS
Predmet: RE: VĂ˝sledky tzv.
dpxcJB http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Dátum: 18.7.2014
Od: pe
Predmet: RE: Výsledky tzv.
Zabudli ste dodať, e sa malo jednať aj o ikonický návrh a v prípade najlepšieho využitia plochy, teda objemu pri čo najmenšej ploche obvodového plášťa by tam mala stáť guľa alebo pologuľa. Jednoducho malo ísť o funkčnú, úspornú ale aj dizajnovo príťažlivú architektúru a to je už vec veľmi subjektívna.. Nikto by tam nechcel mať maximálne úspornú búdu v tvare "škatule"

Dátum: 1.7.2014
Od: Ing. Pavol Ruják
Predmet: RE: Výsledky tzv.
ˇAno, samozrejme. Všetky návrhy, nie len môj, v celkovom počte 95 je možné vidieť na internetových stránkach : www.kezmarskachata.sk/vysledkysutaze

Dátum: 26.6.2014
Od: joss
Predmet: RE: Výsledky tzv.
A mohli by sme vidiet Vas navrh?