Téma: profesné poistenie - poistenie zodpovednosti za škodu - neautorizovaný architekt

4.12.2012 |  mon
 
Viete poradi, aké sú možnosti poistenia a v akých výškach a s akým krytím pri neautorizovaných architektoch pracujúcich na živnos?


::Prida diskusný príspevok::

Dátum: 14.10.2016
Od: JimmiXzS
Predmet: RE: profesnĂŠ poistenie - poistenie zodpovednosti za škodu - neautorizovanĂ˝ architekt
ZoFfLo http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Dátum: 14.10.2016
Od: JimmiXzS
Predmet: RE: profesnĂŠ poistenie - poistenie zodpovednosti za škodu - neautorizovanĂ˝ architekt
2rkvkZ http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Dátum: 13.8.2016
Od: JimmiXS
Predmet: RE: profesnĂŠ poistenie - poistenie zodpovednosti za škodu - neautorizovanĂ˝ architekt
aH7ewc http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Dátum: 21.12.2015
Od: eXN0xl3B6uP
Predmet: RE: profesnĂŠ poistenie - poistenie zodpovednosti za ĹĄkodu - neautorizovanĂ˝ architekt
Potrebnfd počet rokov obdobia df4chodkove9ho ponitesiaA. Počet rokov obdobia df4chodkove9ho ponitesia potrebnfd na vznik ne1roku na invalidnfd df4chodok poistenca, ktorfd sa stal invalidnfd po 31. decembri 2009, je: menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov, najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov, najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov veku, najmenej pe4ť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov veku, najmenej osem rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku, najmenej desať rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov veku, najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov veku. http://liwhya.com [url=http://bsgtmd.com]bsgtmd[/url] [link=http://gnprtssf.com]gnprtssf[/link]

Dátum: 19.12.2015
Od: vU3BOcV8
Predmet: RE: profesnĂŠ poistenie - poistenie zodpovednosti za ĹĄkodu - neautorizovanĂ˝ architekt
Ak ste nikde nepracoval z čoho Ve1m majfa vypočedtať df4chodok - z akej sumy ???Ak nie ste ivanlidnfd od narodenia a teda nie ste schopnfd sa pripravovať na ake9koľvek budface zamestnanie, me1te sedce priznanfdch 45 %, len ich niet z čoho vypočedtať. A teda, vy mf4žete študovať, ďalej, ste uznanfd ako ivanlidnfd, len nebude doste1vať žiadny financie, lebo socie1lna poisťovňa neme1 z ake9ho vymeriavacieho ze1kladu Ve1m vypočedtať df4chodok. Od 16. roku života si každfd občan mf4že platiť socie1lne poistenie. Ak je študent, plated zaňho šte1t, ale to neznamene1, že z odvodov, ktore9 za ve1s platil šte1t vy mf4žete dostať ivanlidnfd df4chodok - to je to, že v budfacnosti neme1te povinnosť platiť - resp. doplatiť nedoplatok od 16.roku života, nakoľko ste preuke1zal, že v tom čase ste bol študentom denne9ho štfadia, a teda rodičia poberali rodinne9 preddavky a patril im aj daňovfd bonus na nezaopatrene9 dieťa.Toto plated do dovŕšenia 25.roku života. To končed podpora šte1tu, vy mf4žete študovať aj ďalej, ale už bez rodinnfdch preddavkov a daňove9ho bonusu. Možno b bolo pre ve1s vhodne9, po ukončened bakale1rskeho štfadia, prejsť na diaľkovfa formu štfadia - neviem koľko me1te rokov, začať pracovať - a po odpracovaned min. 5 rokov ve1m vznikne peňažnfd ne1rok na ivanlidnfd df4chodok, ktorfd me1te schve1lenfd. Je to komplikovane9, ako celfd život. Ale prajem ve1m veľa sedl. Anna

Dátum: 10.12.2012
Od: hip
Predmet: RE: profesné poistenie - poistenie zodpovednosti za škodu - neautorizovaný architekt
Členovia SKSI a myslím, že aj SKA majú zvíhodnené postenie cez svoje komory preto, lebo sa jedná o hromadné poistenie. Rozdiež v cene je neporovnatežný! Z toho dôvodu neautorizovaní inžinieri vstupujú do komôr ako dobrovožní členovia. Oplatí sa to aj s prirátaním členského, nehovoriac o iných výhodách.

Dátum: 5.12.2012
Od: kto?
Predmet: RE: profesné poistenie - poistenie zodpovednosti za škodu - neautorizovaný architekt
stačí zájs do poisovne a opýta sa... Je to určite rozumnejšie, ako sa pýta na tomto fore...