Tma: yWrqxpvGJdQcQzA

7.11.2012 |  ISimuHyxy
 
Alena Tatarove1 hovored:Dnes som prvfd kre1t na Vašej stre1nke a určite nie poslednfd kre1t,veľmi,veľmi zaujedmave9 čle1nky.Tak dfafam,že takfdch zaujedmavfdch predspevkov bude čoraz viac a viac.Čo sa tfdka grmaktiay ako to tu bolo viac kre1t rozoberane9,vieme že SJ je jeden z najne1ročnejšedch jazykov,me1me dosť ťažkfa gramatiku,takže určite viacered me1me s tfdm proble9m,ale častfdmi čle1nkami sa to bude určite ste1le len a len zlepšovať.A čiarky,bola faprava v SJ a už je aj nove1 kniha pravopisu,tak po novom sa čiarky už nede1vajfa všade,kde sme boli naučened,takže kto vie koľko chfdb je aj v tomto mojom čle1nku.Určite doporučedm tfato stre1nku aj svojedm priateľom.Držedm Ve1m palce,nech sa Ve1m dared a čo najviac novfdch,tak zaujedmavfdch čle1nkov.


::Prida diskusn prspevok::