Tma: hadm koaxil

5.11.2012 |  michal uram
 
Kpil som nov byt.Je na nom uroben komplet nov elektro intalcia.Mm tri zsuvky na antenu, moj problem je e neviem kde je koniec, resp. prpojka, k tm zsuvk.Me to konit na chodbe v stupake? Ak mte sksenos porate.Chcem si zaviest novu televiziu a oni mi chcu vrtat novu pripojku do bytu co sa mi zd absurdn.


::Prida diskusn prspevok::

Dtum: 1.2.2017
Od: gordon
Predmet: RE: h¾adám koaxiál
fWtf4F http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

Dtum: 1.2.2017
Od: gordon
Predmet: RE: h¾adám koaxiál
FPI518 http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

Dtum: 30.1.2017
Od: matt
Predmet: RE: h¾adám koaxiál
TQ3cGt http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

Dtum: 30.1.2017
Od: chaba
Predmet: RE: h¾adám koaxiál
KYWYUK http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

Dtum: 30.1.2017
Od: matt
Predmet: RE: h¾adám koaxiál
Nd7I1E http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

Dtum: 29.1.2017
Od: chaba
Predmet: RE: h¾adám koaxiál
t29LaJ http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

Dtum: 15.10.2016
Od: JimmiXzS
Predmet: RE: h¾adám koaxiál
ckCnw6 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Dtum: 14.8.2016
Od: matt
Predmet: RE: h¾adám koaxiál
DIfAvV http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Dtum: 11.5.2016
Od: Mark
Predmet: RE: h¾adám koaxiál
9xwJhu http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

Dtum: 21.12.2015
Od: TYuSSwezHE
Predmet: RE: hľadám koaxiál
Ti scifisti si fakt ne1dherně hrajed. A kdo si hraje - nolezbed. Prostě jsou to kluci a holky, co spolu mluved, což je jeden a hlavned důvod, proč asi nikdy nenajdu dostatek odvahy na podobne9 "podujatie" zavedtat. Je mi jasne9, že bych tam působil značně cizorodě. Jenom mě potěšilo, že kdybych, byv pozve1n, přece jenom sehnal dost odvahy se dostavit, nebyl bych bych jedinfd "dinosaurus" v kolekci.Tahle zajedmave1 sešlost mi připomedne1 fotograficke9 nebo HiFe1cke9 srazy. To jsou take9 lide9 "věředced", věrozvěstove9 svfdch směrů che1pe1ned i tvorby. Poslouchat vysoce odborne9 debaty o tom, jestli je ne "male9 biced" lepšed mikrofon Sennheiser nebo AKG a proč a kdo všechno použedval ten nebo onen typ pro sve1 slavne1 alba je jednak zajedmave9, jednak značně komicke9, když zne1te realitu. Ale člověk neme1 to svědomed jim to ředct - a oni to ani nechtějed slyšet. Na foto-serverech a foto-srazech je situace velmi podobne1, srovne1vajed se objektivy a jejich pode1ned detailu, aberace, vinětove1ned atd. a do krve se he1jed ta značka, ktere9 je diskute9r pre1vě majitelem, ale proto, že se tam někdy soutěžed "o body" je tam vedce nesne1šenlivosti. Je tam vždy pe1r "velkfdch guru", kteřed jedined ved, co, čedm a jak se mused fotit, pak mladed a odbojned, kteřed foted "avantgardu", kterfdmžto fotke1m me1lokdo rozumed* a ostatned jsou oněmi mladfdmi autory považove1ni za nesnesitelne9 "fosily", zazobaned technici, kteřed dělajed ostre9, dobře prokreslene9 fotky, absolutně bez šumu (a taky smyslu), kteřed pod každou svou fotkou pedšou, jak drahfdm apare1tem bylo fotografove1no. Mezi skupinami je tiche1 nene1vist, ktere1 tu a tam vyvře na povrch a lidi si začnou nade1vat do diletantů a často i hůře. Vze1jemně si de1vajed špatne1 nebo naopak dobre1 hodnocened podle předslušnosti k te9 nebo one9 partě. Ti, kteřed sve9 fotky prode1vajed (profedci) tam sice tu a tam sve9 pre1ce pro kontrolu vyvěšujed, ale debat se prakticky nezfačastňujed. Ved sve9, ved, že nened univerze1lned ne1vod na dobrou fotku a když uděle1š ne1podobu nějake9 slavne9, vůbec nened jiste9, že se "chyted". A opravdu dobrfdch fotek se ti podařed za život jen udělat pe1r - a často jsou to ty, kterfdm jsi nede1val te9měř že1dnou šanci.Proč tu pedšu o tak odtažitfdch věcech? Protože všechny ty spolky majed společne9 jmenovatele. Všechny jsou vedce nebo me9ně hermeticke9, novfd člověk je sice vpuštěn, ale "klubovned tajemstved" se dozved až po letech, až už nened novfd. A co to je za strašne9 skupinove9 tajemstved? To vlastně neved ani ti největšed guru. [;>)*/ Chtěl jsem ještě pse1t o trollech, kteřed samozřejmě ve všech takovfdch sešlostech jsou, ale ty me1 možnost potkat na internetu každfd a leckde. Kdekoliv. Všude. Bylo by naprosto proti předrodnedm ze1konům trolla nepotkat. Takže by to bylo nošened dředved do Athe9n čili sov do lesa. Takže zůstanu u konstatove1ned, že Šaman popsal Con tak barvitě, jako bych tam byl osobně. Dedky. http://bzwljg.com [url=http://ayqmpwpregp.com]ayqmpwpregp[/url] [link=http://uckkxyfadzg.com]uckkxyfadzg[/link]

Dtum: 20.12.2015
Od: tiQoVxnuVPiG
Predmet: RE: hľadám koaxiál
Můj te1ta byl velice slušnfd a v poadtstě hodnfd člověk, ale pro pe1r pohlavků daleko nešel. Většinou je ale uplatňoval v situacedch, kdy slova byla zbytečne1 a ten re1znějšed a fyzickfd předstup k věci, prostě byl na medstě. V určite9 okamžiky, kdy dedtě zkoušed kam až může zajedt, je to rychlejšed a hlavně fačinnějšed, než miliony slov, ktere9 prostě nepochoped, zatedmco fyzicke1 a re1zne1 reakce vysvětled meze a pravidla jasně, rychle a hlavně pochopitelně. Tam, kde šlo o něco ve1žnějšedho, docedlil tichfdm hlasem, smutnfdm pohledem a vysvětlove1nedm a diskused mnohem vedc, než těmi pohlavky, ale to nastoupilo spedš později, kdy jsem vyre1běl průšvihy, ktere9 se těmi pohlavky smysluplně řešit ani nedaly. Vděčedm mu za mnohe9.Dokud jsem byl menšed, ještě ve školce, tak te1ta vyvole1val filmy a fotky se1m, ale přihledžet jsem mohl, a take9 jsem to dělal. Ve škole, asi tak ve 2. tředdě, jsem pome1hal s medche1nedm chemike1lied, točenedm v tanku a pod. a přendaval fotky z le1zně do le1zně a pod. a někde o pe1r let později, jsem už vyvole1val a dělal ty moje fotky se1m. Na to předjemne9 teplo a vůni fotopapedru u leštičky a jejed hladkfd nerezovfd plech, vzpomedne1m dodnes a re1d. Ta male1 Werra poře1d ještě někde doma je, i když už s ned de1vno nefotedm, tak de1t pryč jsem jed nikdy nedoke1zal. Ty pozdějšed Zenity a jine9 kre1my, ktere9 přiche1zely a odche1zely, s těmi jsem se loučil tak nějak snadněji, ale moji prvned Werru poře1d me1m.Mysledm si, že vkus a cit pro komposici fotek v sobě někdo buď me1, nebo neme1. Když ho me1, ne vždy je schopen ho v sobě najedt a projevit ho, někdy je potřeba, aby mu s tedm bylo pomoženo. Pomoc knihy, nebo někoho zkušenějšedho, předpadně obojedho je samozřejmě vedtane1, protože když už nic jine9ho, může to pomoci k vyvarove1ned se zbytečnfdch chyb, ktere9 mohou někoho dokonce i zbytečně odradit.Tu středdmost u pořizove1ned ze1běrů, to je takovfd rozumnfd a fačelnfd předstup k věci, focened by nemělo bfdt provozove1no jen a pouze samofačelně, kvůli němu samotne9mu, mělo by to buď něco zachytit a pak tedm ze1běrem současně buď něco vyje1dřit, nebo aspoň zdokumentovat, předpadně oboje. U filmu se to regulovalo cenou materie1lu, de9lkou filmu a pracnosted zpracove1ned. U digite1lu je dedky snadnosti poředzened snedmku velice snadne9 zaplavit a zaplevelit jakkoliv velkfd prostor. A tady je to pravidlo fačelnosti a středdmosti při pořizove1ned ze1běrů dvojne1sob moudre9. Člověk už jednou poředzenfd ze1běr maže nerad, ale radedm každe9mu nebrat ohled na city a je-li ten ze1běr k ničemu, tak ho prostě bez ve1he1ned smazat. Ještě lepšed by bylo ho vůbec nepoředdit, ale to se ne vždy povede.StK:Jak ředke1te, knih o fotografove1ned je poměrně hodně, ale těch opravdu dobrfdch, zase tolik nened. Řekl bych, že většina z nich se ale vedce zabfdve1 technikou, a jejedm zvle1dnutedm, prostě "řemeslem" a me9ně pak uměnedm, tedy tedm, co tomu ze1běru de1ve1 "duši", tedy to, čedm oslovuje lidi, tedm co vyjadřuje a co ho odlišuje od technicky zdařile9ho snedmku, kterfd ale nic moc neředke1. Asi je to tedm, že to s tedm uměnedm, dušed, je těžšed a složitějšed te9ma jak k vfdkladu, tak k přede1ned a taky si mysledm, že něco takove9ho vlastně ani nede1 moc předat, on prostě někdo v sobě buď me1, pak je ale možne9 mu pomoci to v sobě objevit, zkultivovat, rozvinout a projevit, ale když to tam nened, je to marne9, protože pak se de1 smysluplně zabfdvat jen tedm řemeslem. Medředm tedm k tomu, že kdyby se Ve1m povedlo napsat něco opravdu dobre9ho o tom uměned, tedy o jeho objevove1ned a rozvedjened, tak jednak by se to aspoň odlišilo od průměrnfdch knedžek o focened, čedmž by kniha měla většed šanci zaujmout čtene1ře. Aspoň je1 to tak videdm. Ona totiž technika posiluje, takže se snižujed ne1roky na "řemeslnou" zdtanost obsluhy, takže dnes za už kompakty za ře1dově tisedce korun technicky dotahujed profesione1lned foťe1ky a rozdedly v technicke9 kvalitě snedmků se stedrajed a začedne1 o to vedc nabfdvat na vfdznamu ta druhe1, umělecke1 stre1nka snedmku.Za ze1běry dedky, oba jsou hezke9.