Téma: nie len STN, EN......

9.3.2011 |  emo
 
Informačná otvorenosť nielen znižuje náklady, zvyšuje efektivitu a uľahčuje ľuďom život.
Zákony, záväzné normy, výsledky vedeckého poznania, kultúrne diela, a iné diela platené z verejných prostriedkov majú byť prístupné všetkým. Verejnosť má prirodzené právo voľného prístupu, kopírovania a akéhokoľvek zdieľania takýchto informácii.


::Pridať diskusný príspevok::