ČLÁNOK

Účinnosť vonkajšieho tienenia strešných okien VELUX

Štúdia v klimatických podmienkach Českej republiky ukazuje vplyv použitia vonkajších tieniacich prvkov na teplotu v podkrovnej miestnosti. V prípade použitia vonkajšej rolety VELUX sa teplota v interiéri zníži až o 6,8 °C a v prípade vonkajšej markízy VELUX až 5,5 °C.Základné parametre modelu
V štúdii bola meraná účinnosť vonkajšieho tienenia na podkrovný priestor s rozmermi 4,5 x 5,0 m. Výška vnútornej steny domu je 1 m, výška plochého stropu 2,5 m a sklon strechy predstavuje 45°. Objekt sa nachádza v Prahe v Českej republike. Meteorologické údaje boli prevzaté zo zdroja ASHRAE IWEC Weather File pre Prahu.


Obrázok č.1: Ilustrácia podkrovného priestoruPrievzdušnosť konštrukcií je podľa predpokladov podobná ako u priemernej budovy z roku 20051,
o zodpovedá hodnote 2 ACH pri tlaku 50 Pa (hodnota požadovaná podľa konceptu pasívneho domu je 0,6 ACH pri tlaku 50 Pa).
Použité okná: dve okná GGL M08 (780 x 1398 mm) osadené v južnej strešnej ploche. Obe okná možno otvoriť pre prirodzenú ventiláciu. Podrobné informácie o oknách sú uvedené v tabuľke č. 2.Predpokladá sa, že miestnosť v podkroví obýva jedna osoba. Obyvateľ podkrovia je mimo domova všedné dni od 8 do 17 hodiny, inak je miestnosť plne obývaná.
Kúrenie je nastavené na teplotu 21 °C a v budove nie je klimatizácia. Vo variante s tienením je vonkajšia markíza, resp. vonkajšia roleta ovládaná podľa vnútornej teploty pomocou diaľkového ovládača nastaveného na teplotu 24 °C. Vnútorný zisk zo zariadenia je podľa predpokladov konštantný a predstavuje 3 W/m².

Nastavenie ventilácie
V dome je namontovaná mechanická ventilácia pre základnú cirkuláciu vzduchu vo výške 0,5 ACH. Ventilácia je aktívna po celý rok.
Strešné okná slúžia k obmedzeniu prehrievania a sú automaticky otvárané pri dosiahnutí teploty 27 °C v interiéri. Obe strešné okná sú ovládané súčasne. Predpokladá sa, že dvere do ostatných častí budovy sú stále zavreté.

Popis jednotlivých prípadov
Do úvahy boli vzaté tri prípady: jeden bez zatienenia strešných okien, jeden so zatienením vonkajšími markízami VELUX a jeden so zatienením vonkajšími roletami VELUX. Vo všetkých prípadoch sa použili otváracie strešné okná VELUX.

Výsledky simulácie
Obrázok 2 ukazuje vnútornú teplotu vo všetkých troch prípadoch a zároveň vonkajšiu teplotu v období od mája do augusta. Výsledky ukazujú, že teplota v interiéri v prípade strešných okien bez zatienenia dosahuje v niekoľkých dňoch sledovaného obdobia viac ako 30 °C. V prípadoch so zatienením pomocou vonkajších markíz a roliet boli dosiahnuté podstatne nižšie teploty. Najväčší teplotný rozdiel predstavuje 5,5 ° C v prípade vonkajších markíz VELUX a 6,8 °C v prípade vonkajších roliet VELUX.
Obrázok 3 ukazuje podrobnejšie obdobie od 5. do 8. augusta. Porovnanie teplôt potvrdzuje, že pri použití vonkajšieho tienenia možno dosiahnuť podstatne nižšie teploty. Predokenné tienenie tak predstavuje účinnú ochranu pred prehrievaním podkrovných miestností.


Obrázok č.2


Obrázok č.3


Obrázok č.4: Porovnanie výslednej vnútornej teploty

Viac informácií nájdete na www.velux.sk


( Zdroj: pr VELUX, 18.9.2014 )